Abstrakt Alkoholismus a jeho vliv na vývoj zdraví

Shrnutí: Alkoholismus a jeho vliv na vývoj zdravé osobnosti

Dokončeno: Zkontrolováno:
Vůdce:

Novosibirsk 2020
OBSAH
ÚVOD 3
1 PRAVDA O ALKOHOLU 4
2 ŠKODLIVÝ NA ALKOHOLU 6
3 FÁZE A FORMY PITÍ A ALKOHOLISMU 8
4 ÚČINKY ALKOHOLU NA NERVOVÝ SYSTÉM 10
5 ALKOHOLISMUS NENÍ NÁVYK, ale nemoc 11
6 NIČIČ RŮSTU ORGANISMU 12
ZÁVĚR 14
REFERENCE 15

ÚVOD
Problém pití alkoholu je v dnešní době velmi aktuální. Dnes je spotřeba alkoholických nápojů ve světě charakterizována obrovským počtem. Trpí tím celá společnost, ale především je ohrožena mladší generace: děti, dospívající, mládež, stejně jako zdraví nastávajících matek. Koneckonců, alkohol je obzvláště aktivní v neformovaném organismu a postupně ho ničí.
Alkoholismus je závažné chronické onemocnění, ve většině případů neléčitelné. Vyvíjí se na základě pravidelné a dlouhodobé konzumace alkoholu a vyznačuje se zvláštním patologickým stavem těla: nepotlačitelnou touhou po alkoholu, změnou stupně jeho tolerance a degradací osobnosti. Pro alkoholika se intoxikace jeví jako nejlepší duševní stav..
Poškození alkoholu je zjevné. Bylo prokázáno, že když se alkohol dostane do těla, šíří se krví do všech orgánů a nepříznivě na ně působí až do zničení.
Při systematickém užívání alkoholu se vyvíjí nebezpečné onemocnění - alkoholismus. Alkoholismus je pro lidské zdraví nebezpečný, ale je léčitelný, stejně jako mnoho jiných nemocí..
Hlavním problémem však je, že většina alkoholických nápojů vyráběných nestátními podniky obsahuje velké množství toxických látek. Nekvalitní výrobky často vedou k otravě nebo dokonce smrti..
To vše způsobuje velké škody společnosti, jejím kulturním hodnotám..


1 PRAVDA O ALKOHOLU

Pokud jde o význam, opožděný vliv po staletí na zdraví, světonázor a životní styl pro každého jednotlivce a pro významnou část společnosti jako celku existuje jen stěží mnoho faktorů, které lze z hlediska síly a šíře vlivu srovnávat s alkoholem. Alkohol za pár minut dobré nálady a zapomínání na každodenní záležitosti vyžaduje a neúprosně bere to nejcennější, co člověk má - jeho zdraví, a to je život sám.
Přirozeně nikdo nepoužívá alkoholické nápoje, aby nemoc přiblížil, zranil se nebo spáchal chuligánský čin. Lidé považují alkohol především za prostředek relaxace a krátkodobého potěšení. To je zákeřnost alkoholických nápojů, které vytvářejí iluzi, přelud pohody a štěstí. Proto by se měla o alkoholu psát pouze pravda a nic jiného než pravda, bez ohledu na to, jak by to bylo kruté. To musí být také provedeno, protože lahve nebo lahvičky s nejsilnějším jedem získaly úspěšná zvuková jména, vinaři jim dali atraktivní barvu, chuť a vůni a pracovníci obchodu stále lepí na lahve s tak jasnými štítky, že jejich lesk přitahuje pozornost i malých dětí.
V tradicích mnoha národů je alkohol pokryt legendami, byl zbožňován a chválen a obdařen léčivými vlastnostmi. Mnoho tradic a zvyků je přímo nebo nepřímo spojeno s užíváním alkoholických nápojů. Sociologické studie provedené v průběhu 30 let ukázaly, že významná část populace nemá jasnou představu o nebezpečích alkoholických nápojů pro zdraví, rodinu a společnost, pro každodenní život a pracovní kolektivy. Alkoholismus je založen na zneužívání alkoholu, které lze široce interpretovat. Podle odborníků je alkoholismus lékařským a sociálním problémem. Pojem alkoholismus zahrnuje nejen lékařský a biologický, ale i sociální obsah. Z hlediska medicíny je alkoholismus považován za onemocnění, které se vyvíjí na základě dlouhodobé nešikovné konzumace alkoholických nápojů. Alkoholismus je jako choroba charakterizována patologickou touhou po alkoholických nápojích, která vede k duševním a somatickým poruchám jedince. Alkoholismus je založen na zneužívání alkoholu, které lze v širším sociálním smyslu interpretovat jako nevhodnou somatickou konzumaci alkoholických nápojů doprovázenou asociálním chováním jednotlivce. Důsledkem je porušení pracovní disciplíny, konflikt v rodině, předvedení na policii, předání do zdravotnického střediska pro vystřízlivění. V závislosti na konzumaci alkoholických nápojů a stupni jejich zneužívání se rozlišují tyto skupiny osob:
1. Konzumace alkoholických nápojů zřídka.
2. Konzumace alkoholických nápojů s mírou.
3. Zneužívání alkoholu.
Studie prevalence alkoholismu a opilosti v řadě průmyslových podniků umožnila prokázat, že většina pracovníků konzumuje alkoholické nápoje, z nichž je významná část (asi 20%) zneužívá. Z celkového počtu osob zneužívajících alkohol je přibližně 1/3 osob s výraznými a časnými příznaky alkoholismu, které vyžadují zvláštní protialkoholní léčbu.
Největší podíl násilníků připadá na věk 30–39 let (40,2%), nejmenší věk je 50 let a starší (12,1%), srovnání příslušných intenzivních ukazatelů však neodhalí významné skupiny. Průzkum mezi muži převezenými do středisek pro vystřízlivění ukázal, že více než 50% z nich mělo známky alkoholismu, mnoho z tohoto počtu nebylo registrováno na klinice drogových závislostí. Asi 40% dotázaných bylo zařazeno do skupin osob zneužívajících alkohol bez známek alkoholismu. Alkoholismus je jednou z nerozumů, které člověk nejvíce žárlivě skrývá. V každém případě jen málo z těch, kteří pravidelně pijí lidi, si dokonce připustí, že je alkoholik. Podle autoritativního názoru odborníků by však měla být zvláštní pozornost věnována lidem, kteří:
- byl opilý nejméně čtyřikrát ročně;
- opilý jde do práce;
- musí žít, aby mohl pracovat;
- byl opilý;
- po pití si sedl za volant;
- opilý dělá to, co by nikdy neudělal střízlivě.
Pokud člověk zapadá do alespoň šesti jmenovaných bodů, pak můžeme předpokládat, že je na pokraji alkoholismu spadajícího pod dva body - začínající alkoholik, který potřebuje léčbu. Existuje velké množství skutečností, na jejichž základě lze určit diagnózu alkoholismu. Každý, kdo je závislý na alkoholických nápojích, by se měl této závislosti zbavit s naprostou objektivitou a sebekritikou. Pokud je odpověď ne, nebo jsou pokusy o vlastní přemoci bezmocné, měli byste vyhledat lékařskou pomoc..

2 ŠKODLIVÝ NA ALKOHOLU

Alkohol má velký vliv na životní styl lidí. U lidí, kteří zneužívají alkohol, je 1,8–2krát větší pravděpodobnost úrazů v práci i doma, často jsou viníkem asociálních činů. Asi 76% drobného výtržnictví, 82% trestných činů, více než polovina výtržnických činů a případů nemotivované krutosti je spácháno ve stavu intoxikace alkoholem..
Zneužívání alkoholu je jednou z nejčastějších příčin rozvodu, vrozených deformit, rodinné melodie, cizoložství a šíření pohlavně přenosných nemocí. V rodinách, kde jeden z manželů zneužívá alkohol, spadá řada povinností v domácnosti na ostatní členy rodiny, děti a rodiče. Pijáci často tráví čas sledováním televize nebo s lidmi jako jsou oni sami, méně často se věnují tělesné výchově a sportu, studiu atd..
Zneužívání alkoholu tedy není soukromou záležitostí - vyžaduje to rodinu a produkci lidí kolem něj. Spotřeba alkoholu také ovlivňuje výkon lidí. Bylo zjištěno, že příjem 75 g vodky snižuje produktivitu práce o 15-17%. do 20 minut po požití alkoholu se svalová síla sníží o 22%.
I u mírně pijícího člověka následující den po požití alkoholu klesá produktivita práce o 4–5% a u pijáka s kocovinou lze snížit pracovní schopnost na polovinu.
Alkohol snižuje postoj k práci, vede k podceňování prostředí, způsobuje emoční nerovnováhu, impulzivitu a tendenci riskovat. U alkoholiků klesá zájem, odvádí pozornost od řešení kreativních problémů, vnucování myšlenek na hledání alkoholu a vytváření podmínek pro pití alkoholu. Rozptýleni od práce problémy spojenými s pitím, opožděním, záškoláctvím, rodinnými neshodami, konflikty v týmu.
Američtí vědci zjistili, že alkohol způsobuje nevyhnutelné všeobecné ničení psychiky, což je pravděpodobně ještě zákeřnější než poškození jater, srdce a dalších důležitých lidských orgánů. V průběhu času zneužívání alkoholu mění činnost mozkových buněk, nepříznivě ovlivňuje nervový systém, mozkovou kůru a narušuje rovnováhu hormonálního systému.
Alkoholik, zejména v raném nebo středním stádiu, může stále pracovat, ale jeho produktivita klesá a duševní nestabilita vede k nafukování malých problémů do neřešitelných úkolů, zbavuje ho schopnosti účinně se vyrovnat se stresem a narušuje vidění skutečného stavu věcí. Zneužívání alkoholu je jednou z příčin smrti: předčasná smrt přímo souvisí s účinky alkoholu a za druhé může být osoba pod vlivem alkoholu zraněna nebo dokonce zemřít.
Smrt způsobuje akutní otravu ethylalkoholem. Jak ukazuje forenzní praxe, mladí muži a muži středního věku pravděpodobněji trpí. K smrtelné otravě alkoholem může dojít po vypití asi 0,5 litru vodky, někdy i méně. Smrtelná dávka závisí do značné míry na vlastnostech organismu, na stupni závislosti na alkoholu, na množství a kvalitě občerstvení atd..
Při nepříznivé kombinaci všech těchto skutečností dochází k vážnému poškození nervového systému. Pak nastane spánek, dýchací centrum je paralyzováno a člověk zemře. Někdy se objeví zvracení. Zvracení může vstoupit do dýchacích cest hrtanu, průdušnice, průdušek, ucpat je a způsobit udušení smrtí.
Existují případy, kdy jsou lidé intoxikováni podchlazením, které také vede ke smrti. Jedním z důsledků alkoholismu jsou sebevraždy, které vedou k častým opilým konfliktům nebo změnám osobnosti, mentální degradaci osoby, která zneužívá alkohol. Častá zranění při dopravních nehodách.
Podle Světové zdravotnické organizace zemře na následky zranění aut po celém světě denně 1 000 lidí. Pachateli nehod jsou nejčastěji samotné oběti. Ve stejné době bylo intoxikováno 44,4% mužů, kteří spadli pod kola automobilů, ženy - 6,3%. Alkohol způsobuje inhibici buněk mozkové kůry a v tomto ohledu jsou inhibovány reakce, což vede k smrti.

3 FÁZE A FORMY PITÍ A ALKOHOLISMU

Jak často někteří lidé hrdě zaznamenávají v sobě a svých kamarádech zvýšenou odolnost vůči alkoholu v domnění, že je to kvůli fyzickému zdraví. Ve skutečnosti je však zvýšená odolnost vůči alkoholu prvním příznakem počínajícího alkoholismu, který je příznakem vážného onemocnění. Pro alkoholika, co sklenice, co sklenice, co láhev vína - všechno je jedno.
Opilec má oslabenou vůli - a to nejen omezit příjem alkoholu, ale také ve vztahu k dalším, obchodním aspektům každodenního života.
Během slavnostních svátků lze často pozorovat, jak se lidé po pití alkoholických nápojů chovají odvázaní a jejich pohyby se stávají nepříjemnějšími. Účinek alkoholu na ně je okamžitě patrný. A pokud se zeptáte jeho účastníků, jak často pijí, většina odpoví, že je to nepravidelné.
I po jediném požití alkoholu u lidí však noc neklidně utíká a ráno vstávají rozbití s ​​oteklou tváří a bolavou hlavou. Pracovní den se zpravidla zkazí a pokud je člověk v práci spojen s mechanismy, například s obráběcím strojem nebo automobilem, vezměte v úvahu, že v tento den má výrazně zvýšené riziko nehody nebo dokonce katastrofy.
Takže i po nepravidelné, náhodné konzumaci alkoholu dochází v těle k závažným poruchám, které svědčí o jeho těžké otravě. Pokud užívání alkoholu nabývá systematické povahy, člověk pije při jakékoli příležitosti a hledá důvod, proč se opít, pak se tomu už říká domácí opilost.
Pro opilce nezáleží na významu slavnostní události, je mu jedno, zda ostatní souhlasí s jeho chováním. V této fázi zasvěcení alkoholu se významně mění přístup pijáka k ostatním, k obecně přijímaným a přípustným normám chování. Pro opilce se společníci na pití stávají nejbližšími lidmi, i když se poprvé ocitli u stejného stolu..
Hraje se čas, místo a prostředí, ve kterém lidé pijí. Rozdíl mezi epizodickým příjmem alkoholu a opilstvím tedy spočívá nejen v množství konzumovaného alkoholu najednou, ale také v psychologickém přístupu pijáka. V prvním případě člověk oslavuje jakoukoli slavnostní nebo významnou událost a ve druhém pije jen proto, aby se dostal do stavu intoxikace. Pokud necháte člověka pít včas, zabráníte tím jeho pádu a rozvoji alkoholismu. Abyste pochopili vývoj alkoholismu, musíte znát vliv alkoholu na nervový systém..
4 ÚČINKY ALKOHOLU NA NERVOVÝ SYSTÉM

Alkohol ze žaludku vstupuje do krve dvě minuty po pití. Krev ji přenáší do všech buněk těla. Nejprve jsou ovlivněny buňky mozkových hemisfér. Podmíněná reflexní aktivita člověka se zhoršuje, tvorba složitých pohybů se zpomaluje, mění se poměr excitačních a inhibičních procesů v centrálním nervovém systému. Pod vlivem alkoholu jsou narušeny dobrovolné pohyby, člověk ztrácí schopnost se ovládat.
Pronikání alkoholu do buněk čelního laloku kůry osvobozuje lidské emoce, objevuje se neodůvodněná radost, hloupý smích a snadnost úsudku. Po rostoucí excitaci v mozkové kůře dochází k prudkému oslabení inhibičních procesů. Každá nová dávka alkoholu stále více paralyzuje vyšší nervová centra, jako by je vázala a bránila jim zasahovat do činnosti dolních částí mozku: koordinace pohybů je narušena, například pohyb očí (objekty se začínají zdvojnásobovat), objevuje se nepříjemná závratná chůze.
Je známo, že poruchy nervového systému přímo souvisejí s koncentrací alkoholu v lidské krvi. Když je množství alkoholu 0,04-0,05 procenta, mozková kůra se vypne, člověk ztrácí nad sebou kontrolu, ztrácí schopnost rozumně uvažovat. Při koncentraci alkoholu v krvi 0,1 procenta jsou inhibovány hlubší části mozku, které řídí pohyb. Pohyby člověka se stávají nejistými a jsou doprovázeny bezpříčinnou radostí, animací a rozrušením.
Koncentrace alkoholu 0,2 procenta ovlivňuje oblasti mozku, které řídí emoční chování člověka. Současně se probouzejí základní instinkty, objevuje se náhlá agresivita..
Při koncentraci alkoholu v krvi 0,3 procenta člověk, i když je při vědomí, nerozumí tomu, co vidí a slyší. Tento stav se nazývá alkoholová otupělost..
Koncentrace alkoholu v krvi 0,4 procenta vede ke ztrátě vědomí. Člověk usne, dýchání se mu nerovnoměrně objeví, dojde k nedobrovolnému vyprazdňování močového měchýře. Žádná citlivost. Při koncentraci alkoholu v krvi 0,6-0,7 procenta může dojít k úmrtí. V důsledku epizodického požívání alkoholu se často vyvíjí bolestivá závislost, neomezená touha po alkoholu - alkoholismus.

5 ALKOHOLISMUS NENÍ NÁVYK, ALE NEMOC

V pozdějších fázích alkoholismu tolerance alkoholu náhle klesá a u vášnivého alkoholika mají i malé dávky vína stejný účinek jako v minulosti velké množství vodky. Tato fáze alkoholismu je charakterizována těžkou kocovinou po pití alkoholu, nevolností, podrážděností a zlomyslností. Během takzvaného záchvatu, kdy člověk pije denně, po mnoho dní nebo dokonce týdnů, jsou patologické jevy tak výrazné, že je nutná lékařská péče k jejich odstranění.
Alkoholismus je onemocnění charakterizované duševními a fyzickými změnami v těle. Alkoholismus se vyvíjí podle následujícího schématu:
1) Počáteční fáze: intoxikace se ztrátou paměti, „zatmění“. Člověk neustále myslí na alkohol, zdá se mu, že dostatečně nepil, pije „pro budoucnost“, rozvíjí se chamtivost po alkoholu. Zůstává si však vědom své viny, vyhýbá se mluvení o své touze po alkoholu..
2) Kritická fáze: ztráta kontroly nad sebou po prvním doušku alkoholu. Touha najít omluvu pro jeho opilost, odpor ke všem pokusům zabránit jeho touze pít. Člověk vyvíjí aroganci, agresivitu. Obviňuje ostatní ze svých problémů. Začne pít, jeho přátelé se stanou příležitostnými společníky na pití. Je nucen odejít ze stálého zaměstnání, ztrácí zájem o všechno, co nesouvisí s alkoholem.
3) Chronická fáze: každodenní kocovina, rozpad osobnosti, rozmazaná paměť, zmatenost myšlenek. Osoba pije alkoholické náhražky, technické kapaliny, kolínskou vodu. Rozvíjí nepodložené obavy, delirium tremens a další alkoholické psychózy..
Jednou z typických komplikací nárazového pití je delirium tremens..
Delirium tremens je nejčastější alkoholická psychóza. Obvykle se vyskytuje ve stavu kocoviny, kdy má opilec nevysvětlitelný strach, nespavost, třes rukou, noční můry (honičky, útoky atd.), Sluchové a vizuální podvody ve formě zvuků, volání a pohybu stínů. Příznaky delirium tremens jsou zvláště výrazné v noci. Pacient začíná živé zážitky děsivé povahy. Vidí hmyz plazící se kolem, krysy, příšery, bandity na něj útočí, cítí bolest z kousnutí, rány, slyší hrozby. Na své halucinace reaguje prudce: brání se nebo utíká a prchá před pronásledováním. Během dne halucinace trochu ustupují, přestože pacient zůstává rozrušený, třesou se mu ruce, je rozrušený a nemůže sedět tiše na jednom místě.
Další formou psychózy je alkoholické delirium. Vyskytuje se také po krátkodobém opilosti, ale na rozdíl od delirium tremens není doprovázeno halucinacemi. Tito pacienti jsou pronásledováni obsedantními myšlenkami. Nejčastěji jde o klam podezření, pronásledování, žárlivosti. Například opilci se zdá, že proti němu bylo dohodnuto spiknutí. Nevidí východisko z této situace, může spáchat sebevraždu.

6 NIČIČ RŮSTU ORGANISMU

Vědci po celém světě již téměř čtyřicet let hlasitěji a více znepokojují nebezpečí, které čeká na mladou generaci - děti, dospívající, mládež. Mluvíme o neustále se zvyšujícím rozsahu konzumace alkoholických nápojů nezletilými. Ve Spojených státech (stát New York) tedy konzumuje alkohol 91 procent 16letých studentů. V Kanadě pije asi 90 procent studentů ve třídách 7-9 alkohol. V Německu je 1% dětí ve věku 8–10 let zadrženo policií pod vlivem alkoholu.
Moderní výzkum nám umožňuje rozumně konstatovat, že v lidském těle nejsou žádné orgány a tkáně, které by nebyly ovlivněny alkoholem. Jakmile se dostane do těla, rozkládá se v játrech poměrně pomalu (rychlostí 0,1 g na 1 kg tělesné hmotnosti za hodinu). A pouze 10 procent z celkového množství konzumovaného alkoholu se vylučuje z těla beze změny. Zbývající alkohol cirkuluje s krví v celém těle, dokud se vše nerozloží. Vysoká propustnost „mladých“ tkání, jejich nasycení vodou umožňuje rychlé šíření alkoholu po celém těle.
Toxický účinek alkoholu primárně ovlivňuje činnost nervového systému. I malé dávky alkoholu ovlivňují metabolismus v nervové tkáni, přenos nervových impulsů. V dospívání je mozková tkáň chudší na fosfor, bohatší na vodu, je ve stádiu strukturálního a funkčního zlepšení, takže alkohol je pro ni obzvláště nebezpečný. Opakované nebo časté užívání alkoholu má doslova ničivé účinky na psychiku teenagera..
Druhým cílem alkoholu je játra. Zde se pod působením enzymů rozkládá. Alkohol narušuje strukturu jaterních buněk, což vede k degeneraci jeho tkání. Při systematickém užívání alkoholických nápojů vedou tukové změny v jaterních buňkách k nekróze jaterní tkáně - vyvíjí se cirhóza jater, což je velmi závažné onemocnění, které téměř vždy doprovází chronický alkoholismus.
Alkohol tedy oslabuje tělo, inhibuje tvorbu a zrání jeho orgánů a systémů a v některých případech, například zneužíváním, a zcela zastavuje vývoj některých funkcí vyššího nervového systému. Čím je tělo mladší, tím více na něj působí alkohol. Kromě toho konzumace alkoholických nápojů dospívajícími mnohem rychleji než u dospělých vede k tvorbě alkoholismu..
ZÁVĚR
Na základě výše uvedeného tedy můžeme dojít k závěru, že fyzické a duševní zdraví je nejlepší a univerzální ochranou před alkoholem. Čím méně je člověk zdravý, tím snáze se stane kořistí závislosti. Nejde jen o vážně nemocné lidi, ale hlavně o ty, kteří promarnili část svých sil a zdraví neopatrným životním stylem..
Mezi životními hodnotami by mělo být na prvním místě zdraví, a ne věc, prestiž, úspěch a samozřejmě ne neustálé využívání příležitosti vypít sklenku vodky. Vědomí člověka, jeho vůle, zdravý duch a mysl jsou prvním obranným faktorem proti nebezpečí alkoholu. Druhým obranným faktorem je zdravé tělo. Zdravý člověk je méně náchylný k pokušení a vlivu alkoholu. Každý zná prostředky - tělesná výchova, sport, trénink. A rád bych znovu připomněl, že fyzická kultura je součástí obecné kultury. Třetím faktorem proti nebezpečí alkoholu je vyvážená strava.
Mnoho teenagerů nejí dostatek mléčných výrobků, masa, ryb, bylin, zeleniny a ovoce. Horká snídaně ve škole se často skládá z pečiva, tj. Závitků sladkého čaje. To může vést k přetrvávající hypoglykémii. Výsledkem je, že některé děti snáze snášejí pokušení kouřit a poté se stávají oběťmi nebezpečí alkoholu..
Nesprávná monotónní strava je tedy velmi závažným faktorem přispívajícím k rozvoji bolestivé závislosti na alkoholu..
Opilci a alkoholici vtipně říkají: „Kdo nekouří a nepije, zemře zdravě.“ Ano, člověk není věčný. Ale každý se snaží žít co nejdéle a nejzajímavěji. Alkoholici, jak již bylo zmíněno, umírají o 15–20 let dříve než teetotalery. Ale dlouho před fyzickou smrtí dochází k občanské smrti - alkoholik ztrácí své osobnostní rysy, ztrácí charakter, vůli, zájmy nesouvisející s vodkou.


BIBLIOGRAFIE
1 Barchukov, I.S. Fyzická kultura / I.S. Barchukov. - M.: Academy, 2017.-- 304 s.
2 Grishina, Yu.I. Fyzická kultura studenta: učebnice / Yu.I. Grishina. - RND: Phoenix, 2019.-- 283 s.
3 Dyakonov, I.F. Základy zdravého životního stylu pro každého / I.F. Dyakonov. - SPb.: Spetslit, 2018.-- 126 s.
4 Kobyakov, Yu.P. Tělesná kultura. Základy zdravého životního stylu: učebnice / Yu.P. Kobyakov. - Rn / D: Phoenix, 2017.-- 352 s.
5 Korobkov A. V. Tělesná výchova. / A. V. Korobkov, V. A. Golovin, V. A. Maslyakov - Moskva: Akademie, 2018.-- 212 s..
6 Reshetnikov, N.V. Fyzická kultura: Učebnice / N.V. Reshetnikov. - M.: Academy, 2018.-- 288 s..
7 Fyzická kultura studenta: učebnice / ed. V A. Ilyinich. M.: Gardarion, 2017.


Pokud je pro vás abstrakt užitečný, prosím
Pošlete 50 rublů na kartu SBERBANK 2202 2002 2736 8774

Vliv alkoholu na lidské systémy a orgány

Alkoholismus je jedním z nejobtížnějších problémů moderní společnosti. Alkohol a jeho účinek na tělo je předmětem diskuse vědců různých specializací, kteří se snaží zjistit příčiny rychlého nárůstu výskytu, způsoby odstraňování lidí z tohoto stavu, jakož i rizikové faktory pro vývoj sklonu k pravidelnému pití alkoholu. Škodlivý účinek alkoholu na tělo se začíná projevovat po několika prvních dnech systematického příjmu toxické látky.

Zpočátku nejsou změny vnitřních orgánů vyvolané alkoholem charakterizovány prudkým porušením jejich funkčnosti. Ale v průběhu času se vliv alkoholu na člověka zvyšuje, což vede k akutním poruchám v činnosti životně důležitých systémů těla a přerušení řetězce komplexních mechanismů jeho neurohumorální regulace.

Vlastnosti mechanismu účinku

Jak alkohol působí na tělo? Jakmile je člověk v žaludku, alkohol je téměř okamžitě absorbován do krevního řečiště. Jen málo lidí ví, ale alkoholické nápoje se začínají rozkládat i v ústní dutině, takže krev je nasycena alkoholem od první minuty kontaktu s tělem. Od tohoto okamžiku začíná škodlivý účinek alkoholu na lidské orgány. Asi 20% alkoholu je zneškodněno jaterním enzymem alkohol dehydrogenázou, která deaktivuje látky obsahující alkoholové toxiny.

Většina alkoholu nadále působí v tenkém střevě. Odtud alkohol proniká do všech vodních oblastí těla, takže může být částečně vylučován potem, močí, slinami atd. A částečně oxidován a akumulován ve většině orgánů po několik dní. Během tohoto období alkohol funguje jako jed, pomalu otravuje všechny buňky těla a ovlivňuje vývoj člověka, stav jeho psychiky a funkčnost vnitřních struktur..

Vliv alkoholu na centrální nervový systém

Lidský mozek je jedním z nejdůležitějších orgánů těla, který je neustále vystaven destruktivním vnějším faktorům, zejména alkoholu. Při pití alkoholických nápojů málokdo myslí na vážné poškození nervového systému. Každá sklenice alkoholu je jakýmsi úderem do hlavy, který vede k duševním poruchám, částečné ztrátě paměti, přetížené úzkosti, halucinacím a mnohem více..

Alkoholická encefalopatie patří mezi nejzávažnější onemocnění mozku vyvolaná účinky alkoholu na tělo. Tento patologický stav je komplexní psychóza komplexní povahy, která se projevuje četnými duševními poruchami doprovázenými neurologickými a somatickými příznaky, které jsou pro alkoholismus typické. Alkoholická encefalopatie se projevuje následujícími příznaky:

 • pacient vyvine takzvanou krátkodobou alkoholovou paralýzu, během níž jsou všechny svaly těla silně napjaté;
 • nemoc je charakterizována motorickým vzrušením, které se projevuje ve formě rytmických a monotónních akcí;
 • pacienti jsou mučeni halucinacemi, úzkostí, depresivními náladami, mánií;
 • jsou často diagnostikovány nesouvislé poruchy řeči a paměti;
 • s takovými lidmi nelze vést konstruktivní dialog.

Alkoholická encefalopatie, která rychle postupuje na pozadí pravidelného zneužívání silných alkoholických nápojů, navíc dříve či později končí hlubokým mozkovým kómatem. Je velmi obtížné dostat nemocného z takového stavu, proto nejčastěji umírá. U přežívajících pacientů po takovémto patologickém stavu přetrvávají přetrvávající poruchy psychiky, motorických funkcí a citlivosti, které jim neumožňují návrat do plného života..

Je důležité si uvědomit, že poškození tkání centrálního nervového systému aktivním toxinem začíná již od prvního skla, bez ohledu na to, jaký druh nápojů člověk používá: silný nebo nízký alkohol. Podle studií se těžké formy encefalopatie vyvinou během 3-5 let systematické konzumace alkoholických nápojů. Vliv alkoholu na tělo je často příčinou vzniku stavů nebezpečných pro lidský život, mezi nimiž si zvláštní pozornost zaslouží mozkové mrtvice..

Poškození alkoholu játry

Alkoholismus je prvním lékařem jater. Žlázový orgán, který plní v lidském těle antitoxickou funkci, se pod škodlivým vlivem alkoholu začíná degenerovat a mění svou strukturu. V závislosti na délce konzumace alkoholu a závažnosti poruch jater rozlišují lékaři tři hlavní stadia alkoholické degenerace žlázy:

 1. alkoholová mastná degenerace orgánu, která se v klinické praxi projevuje záchvaty závažnosti v projekci jater, bolest v pravém hypochondriu, celková slabost a špatný zdravotní stav;
 2. toxická alkoholická hepatitida, která se vyznačuje příznaky hepatomegalie, bolestivost na pravé straně, zežloutnutí kůže a sliznic, stejně jako změny chuti k jídlu a trávení;
 3. alkoholická cirhóza jater se zpravidla vyskytuje v pozdních stádiích onemocnění, vyvolaná škodlivými účinky alkoholu na lidské orgány, a projevuje se klasickými příznaky portální hypertenze, zvyšujícím se ascitem, nadměrným řídnutím pacienta, častou nevolností a zvracením, prudkým nárůstem velikosti jater, prudkým porušením trávicí funkce apatie a celková nevolnost.

Reverzibilní změny jsou charakteristické pouze pro první fázi poškození jater alkoholem, zatímco hepatitida a cirhóza mají nevratný destruktivní účinek na žlázu, která je rezistentní vůči všem typům moderních terapeutických technik. A pokud mají pacienti s hepatitidou šanci na částečné uzdravení při dlouhodobé remisi, pak jsou lidé s cirhózou jednoduše odsouzeni k zániku, protože již měli degeneraci jater s porušením architektury orgánů. Cirhóza je charakterizována vysokou úmrtností již v prvních třech letech po stanovení diagnózy..

Účinek alkoholu na jiné systémy a orgány

Škodlivý účinek alkoholu na lidské tělo se projevuje nejen dysfunkcí mozku a jater. Alkoholismus má negativní vliv na všechny orgány a systémy lidského těla. Stručně řečeno, pravidelné užívání alkoholických nápojů zcela ničí model normálního fungování těla pacienta, má nepříznivý vliv na jeho celý život a je jednou z hlavních příčin úmrtnosti lidí v produktivním věku.

Škodlivý účinek alkoholu na lidské tělo do značné míry souvisí s jeho účinkem na kardiovaskulární sféru. Systémoví alkoholici významně zvyšují riziko vzniku smrtelných forem akutní ischemie myokardu, cévních mozkových příhod a hypertenzní krize. Lékaři prokázali, že i malé koncentrace alkoholu vyvolávají výskyt arytmické srdeční činnosti, zvýšení krevního tlaku a silnou vazodilataci, po které následuje reflexní křeč. V průběhu času mohou podobné účinky negativně ovlivnit myokard, protože mohou vyvinout myokardiální dystrofii a hypertrofii srdečních komor..

Při odpovědi na otázku, jak alkohol ovlivňuje lidské tělo, nelze ignorovat problém respiračních poruch. Alkoholikům je častěji než u jiných lidí diagnostikována tuberkulóza, bronchiální obstrukce, zánět plicní tkáně a plicní emfyzém. Gastrointestinální trakt také trpí negativními účinky alkoholu. Zejména je žaludeční sliznice vystavena agresivnímu působení toxinů, které vyvolávají rozvoj gastritidy, enteritidy, peptického vředu a podobně. Pankreas a ledviny jsou velmi citlivé na alkoholické jedy. Pod jejich vlivem se tyto orgány zapálí a přestanou normálně fungovat..

Alkohol ovlivňuje funkci imunitního systému a přispívá k rozvoji alergických reakcí. U pacientů, kteří konzumují alkohol, se stanoví řada poruch endokrinních žláz, zhoršení stavu kůže a oslabení svalů. Pacienti trpící alkoholismem si čas od času stěžují na sexuální poruchy, zaznamenávají sexuální impotenci, snížené libido, neplodnost.

Dopad na psychiku

Pravděpodobně každý z nás ví, jak alkohol ovlivňuje lidskou psychiku. U těžkých pijanů se mohou objevit halucinace, ohromující pocit úzkosti, apatie a dlouhotrvající deprese. Alkoholici úplně ztrácejí své vlastní „já“. Tito lidé se stávají asociálními, věnují malou pozornost svému vzhledu, přestávají se obávat každodenních lidských prací, starostí o rodinu a podobně..

Je důležité si uvědomit, že škodlivý účinek alkoholu je vyjádřen jeho systémovým účinkem na lidské tělo a spuštěním mechanismů jeho předčasného stárnutí. Očekávaná délka života jedinců konzumujících alkoholické nápoje je ve srovnání s průměrem snížena přibližně o 15 let. To vše znamená, že pokud je to možné, vypijte sklenici alkoholu, člověk by měl myslet na své zdraví a nahradit alkohol zdravým džusem nebo sklenicí mléka..

Vliv alkoholu na lidské zdraví

Alkohol a lidské zdraví nejsou kompatibilní věci

Na toto téma bylo napsáno mnoho vědeckých prací a článků. Jsou diskutovány negativní důsledky pravidelné konzumace alkoholu. Ethylalkohol je jedovatá droga.

Alkohol obsahuje následující toxické nečistoty: estery, aldehydy, fuselové oleje, volné kyseliny. Alkoholické nápoje odvádějí vodu ze všech buněk těla, s nimiž přichází do styku.

Alkohol vstupuje do krevního oběhu a člověk se začíná opít. Žaludeční sliznice absorbuje přibližně 90% alkoholu užívaného perorálně. Alkohol ničí centrální nervový systém. Mění funkci nervových buněk a proniká do nich. Každý druhý pacient s alkoholismem má postižený kardiovaskulární systém.

Alkohol ovlivňuje slinivku břišní, projevuje se to ve formě pankreatitidy - záchvaty bolesti se vyskytují v epigastrické oblasti, dochází ke změnám v krvi a moči, objevuje se leukocytóza.

Alkohol také ovlivňuje játra. Projevuje se ve formě akutní nebo chronické hepatitidy, chronické cirhózy, tukové degenerace jater.

Kožní epitel průdušek také trpí toxickými účinky, které vedou k onemocněním dýchacích cest. Na žilní systém má vliv také systematické užívání alkoholu. Na kůži tváří a nosu se objevuje rudý otok. Žíly žaludku, jícnu, konečníku se rozšiřují.

Vliv alkoholu na lidský mozek

Lidský mozek nejvíce trpí alkoholem. Tento vliv je nevratný a velmi hrozný. I nejmenší dávky vypitého alkoholu vedou ke změnám v mozku, a to nelze napravit..

Čím více člověk vypije, tím silnější bude účinek alkoholu na mozek. Pokud člověk pije, jeho mozek zmenšuje objem, „scvrkává se“, vyhlazuje mozkové vývrtky, vyvolává krvácení a proráží dutiny.

To je způsobeno skutečností, že v mozku dochází k aktivnímu krevnímu oběhu. Tento orgán neustále potřebuje životodárný kyslík, který přichází spolu s krví ve správných objemech. Krev cirkuluje úzkými cévami a nasycuje mozek kyslíkem pro normální činnost.

Opilý alkohol během několika vteřin vstupuje do krevního řečiště do lidského mozku a má na něj destruktivní účinek, normální fungování mozku je narušeno v důsledku změn v něm.

Alkohol slepuje červené krvinky v krvi, což vede k tvorbě krevních sraženin. Ucpávají cévy, takže kyslík je do buněk špatně dodáván. A když mozkové buňky nedostanou potřebnou dávku kyslíku, začnou se „dusit“ a odumírat. Alkohol je zákeřný nepřítel vašeho mozku, dává člověku pocit radosti v době, kdy mozkové buňky umírají.

Je dokázáno, že sto gramů vodky zabije 8 000 mozkových buněk. Výsledkem je, že mozek se zmenšuje, objevují se na něm jizvy a vředy, jsou také možné krvácení a dutiny..

Při koncentraci alkoholu v krvi 3–4% se asi 20 tisíc nervových buněk v mozku znovu narodí a zemře. Celkově je jich asi 14 miliard. Z toho vyplývá, že každá intoxikace alkoholem přivádí člověka blíže k mentální degradaci..

Největší vliv alkoholu má mozková kůra. Vyšší nervový systém tím trpí. Opilý člověk tvrdě přemýšlí a těžce se rozhoduje.

Současně s tímto procesem dochází i k dalším: intelektuální schopnosti jsou potlačeny, buňky odpovědné za morální a morální chování člověka umírají, paměť je narušena, vědomí zmateno. Pokud se alkoholu nevzdáte včas, může se stát hrozná věc - proces degradace bude nevratný.

Účinky alkoholu na lidské tělo

Alkoholické nápoje působí na tělo okamžitě, okamžitě po vstupu do něj. V těle probíhají strukturální závažné změny, které ovlivňují fungování celého těla jako celku.

Vnitřní orgány se hodně mění, ztrácejí pracovní schopnost - to je, pokud pijete alkohol pravidelně po dlouhou dobu. Tito lidé často trpí vážnými nemocemi, které někdy vedou k smrti..

Pokud se alkoholické nápoje konzumují po dlouhou dobu, povede to k chronickému alkoholismu. Důsledky se mohou lišit, ale jedna věc zůstává stejná: vždy hledají důvod k pití, a pokud nenaleznou důvod, pak jen pijí. Čím více alkoholu vstupuje do krevního oběhu, tím větší je poškození těla..

Tělo osoby, která pije alkohol, se opotřebovává několikrát rychleji než tělo zdravé osoby, která nepije. Alkoholické nápoje ovlivňují absolutně všechny systémy a orgány, bez výjimky, oslabují imunitní systém, vedou k častým onemocněním.

Negativně působí na kardiovaskulární a nervový systém, mozek, játra, zažívací trakt, reprodukční systém, slinivku břišní, žaludek atd. Neotrávte své tělo, nepijte! Starej se o své zdraví! Eliminujte alkohol jednou provždy ze svého života!

Škoda alkoholu

Abyste plně pochopili, že alkohol škodí celému tělu, musíte to brát v úvahu. 30 gramů alkoholu každý den. Jedná se o 2 sklenice vodky, jedna a půl lahví piva vede k cirhóze jater. U žen je tato část snížena třikrát..

45% pijících lidí umírá na infarkt. Procento těch, kteří pijí sebevraždu, také není malé. Smrt nastává také na nemoci, které vznikají při pravidelném požívání alkoholu. Alkohol tlačí na trestné činy, ukvapené činy.

Alkohol úzce souvisí s potencí. Alkohol snižuje přitažlivost k opačnému pohlaví, snižuje sexuální aktivitu.

Mnoho zkušených alkoholiků již nemá zájem o mnoho životních otázek, pro ně je důležitá pouze jedna věc - kde si dát drink!

Nebuďte jako takoví lidé, buďte nad nimi, starejte se o své zdraví! Nepijte! Vzdejte se alkoholu úplně!

Jak konzumace alkoholu ovlivňuje lidské tělo

Alkohol je sbírka přísad a chemikálií. Jedná se o nebezpečnou látku, protože účinek alkoholu na lidské tělo je vždy negativní. I malé dávky alkoholu mohou vést k intoxikaci. Pokud osoba neustále konzumuje silné nápoje, pak negativní účinek alkoholu na tělo vede k rozvoji různých patologií.

V těle není jediný orgán nebo systém, který by nepociťoval škodlivé účinky alkoholu na lidské tělo. Stupeň poškození orgánů bude záviset na „zkušenostech“ s alkoholikem, stejně jako na množství vypitého alkoholu za den a počátečním zdravotním stavu osoby..

Jak alkohol ovlivní tělo ženy a muže?

Alkohol a jeho vliv na lidské zdraví je předmětem mnoha studií vědců. Strávili mnoho let hledáním nových důkazů, že alkohol škodí lidskému zdraví. Tento produkt navíc zabíjí ženy mnohem rychleji než muže, ale neustálé úlitby jsou škodlivé pro jakýkoli organismus. Tento rozdíl je vysvětlen skutečností, že:

 • Tělo ženy neobsahuje tolik alkoholu dehydrogenázy, která je zodpovědná za rozklad alkoholových produktů. To znamená, že ženské tělo je zranitelnější vůči výrobkům obsahujícím alkohol, a proto je nutné je konzumovat ve skromných dávkách a zřídka.
 • Ethanol ovlivňuje měsíční cyklus - narušuje ho, což přináší nástup menopauzy mnohem rychleji.
 • Alkohol významně zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu.

Vliv alkoholu na lidské tělo je také velký. Je to tento produkt, který vede k impotenci a sexuální dysfunkci. Zpomaluje pohyblivost spermií, což vede k neplodnosti. V důsledku neustálého úpěnku jsou ohroženy rodinné vztahy. Často jsou zničena manželství, ve kterých pije jeden nebo oba partneři.

Jak alkohol ovlivňuje tělo?

Mozková práce

To je nesporný fakt, protože alkoholický nápoj obsahuje neurotoxiny, které ovlivňují fungování nervového systému. Reakce osoby pijící na události je mnohem nižší, než jakou mohou střízliví lidé prokázat. Řízení pod vlivem alkoholu je nebezpečné, a proto je zákonem zakázáno.

Nejvíce ze všeho jsou zasaženy neurony - buňky mozku, které musí přenášet impulsy z buňky do buňky. Alkohol může nejprve způsobit euforii, uvolnit tělo, ale v průběhu času způsobí úlitby intoxikaci, podrážděnost, bolesti hlavy, migrény atd. Neustálé pití vede k:

 • Zničení mozkové kůry,
 • Porušení přívodu krve v důsledku nadměrného kapilárního tónu,
 • Shlukování červených krvinek a krevní sraženiny,
 • Zničení malých kapilár, které jednoduše praskly stresem, vylévá krev do dutiny,
 • Zničení 8 tisíc nervových buněk z jediného pití,
 • Odstranění mrtvých neuronů močí, ale hned druhý den po pití.

Když se mnozí dozvěděli, jak alkohol ovlivňuje lidské tělo a zejména mozek, rozhodli se vzdát se závislosti a vrátit se do normálního života. Ne každý však může být poskytnutými informacemi ohromen, a proto stojí za to zjistit, jak jinak alkohol ovlivňuje lidské tělo.

Nervový systém

Celé tělo je celá sada neuronů a nervových buněk, které jsou navzájem spojeny. Přenášejí impulsy z jednoho orgánu do druhého a zajišťují normální fungování celého organismu. Alkohol, i v malých dávkách, upravuje normální fungování všech orgánů. Všichni trpí.

Jelikož je celé tělo zapletené do sítě nervového systému, trpí také alkoholem. Neustálé užívání silných nápojů negativně ovlivňuje:

 • Paměť - zapamatování si jakékoli informace je pro alkoholika docela obtížné. Tito lidé mají často dokonce výpadky paměti, nepamatují si, co dělali v opilosti.
 • Koordinace pohybů - opilý člověk nebude schopen chodit v přímém směru. Přesně tak je člověk shledán opilým. Nastupování za volant v této poloze je trestným činem, který je přísně trestán zákonem, a to včetně odnětí práv.
 • Mohou se objevit halucinace a může se snížit IQ. I po návratu do normálního života nebudou všichni lidé schopni vrátit své mentální schopnosti..
 • Nesouvislá řeč. Stejně jako koordinace pohybů je narušena řečová funkce. Opilému člověku je docela těžké porozumět, jeho řeči se často říká delirium nebo blábol, protože vzdoruje nejen dešifrování, ale i kritice.

Alkoholik je často nemorální a degradovaný člověk, kterému jsou cizí normální vztahy a smysl pro odpovědnost. Abyste neztratili rodinu a nezůstali sami, neměli byste podlehnout ničivé vášni. Alkohol ovlivňuje člověka nejškodlivějším způsobem a zcela ničí jeho vědomí a osobnost. Alkoholici často dostávají na konci svého života spoustu nemocí, včetně duševních.

Kardiovaskulární systém

Účinek alkoholu na lidské tělo je úplné zničení těla. Všechny orgány odmítají fungovat normálně. Kardiovaskulární systém také nestojí stranou, což je jedna z prvních negativně ovlivněných. Ethanolový vzorec a velikost jeho molekul umožňují látce volně pronikat do krevního řečiště a ovlivnit cévy.

Již v prvních minutách po požití alkoholu zasáhne tělo. Zvyšuje se krevní tlak, srdce pracuje v aktivním režimu, bije prudce, objevuje se dušnost, žízeň, člověk se aktivně potí, mohou se objevit příznaky hyperemie.

Funkce srdce se plně vrátí do normálu pouze 8 hodin po požití alkoholických nápojů. Pokud je stav intoxikace alkoholem vážný, sníží se rychlost návratu k normálnímu fungování a prodlouží se doba pro návrat funkcí do normálního stavu. Osoba, která neustále pije, obdrží:

 • Arytmie,
 • Tachykardie,
 • Dystrofie srdce,
 • Ischemická choroba atd..

Zvýšené namáhání srdce a cév vede k postupnému opotřebení systému. Poměrně často alkoholici umírají na infarkt nebo hypertenzi.

Játra

Když zjistíte, jak alkohol ovlivňuje tělo, nezapomeňte na vylučovací systém, jehož středem jsou játra. Tento orgán bere hlavní část alkoholu, protože je zodpovědný za normální vylučování nebezpečných toxických látek z těla. Jedy z konstantní úlitby a kocoviny se hromadí pouze v těle a je to játra, která je musí rozebrat a odstranit. Jedná se o zvýšené zatížení orgánu, které se postupně ničí..

Pouze 10% ethanolu bude vylučováno stolicí, močí, slinami, potem a dechem. Zbývajících 90% bude muset být zpracováno a odstraněno játry. Je zničena neustálou konzumací alkoholických nápojů. Alkoholikům je často diagnostikována cirhóza jater. Nebezpečí nemoci spočívá v tom, že se prakticky nijak neprojevuje. Játra nemají nervová zakončení a bolest se objevuje až v poslední fázi vývoje onemocnění, kdy je orgán zvětšen a jednoduše tlačí na sousední.

Je důležité si uvědomit, že 1 sklenice alkoholu rozloží seznam na 10 hodin. Ethanol navíc poškozuje jaterní buňky, což vede k jeho obezitě, výskytu hepatální hepatitidy, cirhóze.

Všechny ostatní orgány trpí alkoholem. Pankreas a ledviny jsou nejvíce ovlivněny ethanolem. V druhém případě to vede k selhání ledvin, v prvním - k selhání orgánů.

Vliv alkoholu na lidské tělo

Vášeň pro nápoje obsahující alkohol ve velkém množství negativně ovlivňuje lidské zdraví. Síla a velké množství škodlivých složek má patofyziologický účinek na lidské tělo. Alkoholismus se zpravidla vyvíjí při neustálém užívání alkoholických nápojů. Závislost na alkoholu je duševní choroba, která vážně poškozuje zdraví člověka. Lidé závislí na alkoholu zhoršují své zdraví, snižuje se jejich schopnost pracovat, postupem času se stávají agresivními a mění se lidské hodnoty. Podívejme se, jaký je účinek alkoholu na lidské tělo.

Co je to alkohol

Dnes v naší zemi existuje obrovské množství různých značek alkoholických nápojů, které se liší složením, silou a výrobcem. Vliv alkoholu na lidské tělo je ve většině případů destruktivní. Jakmile se dostane do krve, alkohol se rychle šíří po celém těle a často způsobuje poškození orgánů. Jakýkoli alkoholický nápoj obsahuje ethanol (ethylalkohol), C2H5OH - toxin, který ovlivňuje náš metabolismus. Játra se to snaží očistit.

Ethanol výrazně zpomaluje metabolismus, což má negativní vliv na proces hubnutí. Proto musí být alkohol při hubnutí zcela vyloučen z jakýchkoli nápojů obsahujících alkohol.

Pokud jsou oba rodiče (otec a matka) v rodině závislí na alkoholických nápojích a nikdy jim nebyla poskytnuta potřebná léčba, mohou se z nich v budoucnu také stát alkoholici. Alkoholismus je dědičný.

Ethylalkohol hoří dobře, snadno a rychle se vznítí, používá se v mnoha oblastech činnosti. V brzdových zařízeních se používá jako technická kapalina i jako palivo nebo rozpouštědlo.

Vliv alkoholu na lidské tělo

Mnoho z nás se zajímá o otázku vlivu alkoholu na lidské tělo. Buňky mozku a jater mohou být rychle usmrceny ethanolem (ethylalkoholem), protože jeho koncentrace v těchto orgánech převládá. Rakovina žaludku, jater, jícnu, ústní dutiny může být způsobena alkoholem u lidí, jejichž imunitní systém není tak silný, protože alkoholické nápoje jsou mutagenní.

Účinek alkoholu na tělo je také následující:

 • U těhotných dívek je narušen normální vývoj plodu. V děloze je ovlivněno srdce dítěte, mozek trpí, končetiny mohou být nedostatečně rozvinuté.
 • Metabolismus je narušen, zejména u těch, kteří mají tendenci mít nadváhu.
 • Osoba vstupuje do euforie. Syntéza endorfinů a dopaminu se zvyšuje díky velkému množství ethanolu.
 • Dráždivost buněk klesá. Důvodem je to, že ethanol aktivuje receptory pro aminokyselinu, hlavní inhibiční vysílač v nervovém systému, GABA.
 • Zánět jater a degenerace tuků jsou vyvolány nadměrnou konzumací alkoholu. Objeví se cirhóza, hepatocyty jsou zničeny.
 • Zničení mozkových buněk rozvíjí alkoholickou encefalopatii. podle různých odborníků v oboru narkologie je počet úmrtí v této patologii 30-70%,
  začíná duševními poruchami statickými nebo monotónními vizuálními iluzemi a halucinacemi.
 • Zvýšená srdeční frekvence, srdeční selhání, dušnost

Zvažte všechny výhody a nevýhody pití alkoholu a dvakrát si rozmyslete, zda se vyplatí vypít další sklenici svého zdraví?

Které orgány jsou alkoholem nejvíce postiženy??

Účinek alkoholu na lidské tělo je obecně negativní na celé tělo, ale různými způsoby. Mnoho z nás se zajímá o to, které orgány a jak to ovlivňuje. Jak již bylo zmíněno, základem alkoholických nápojů je sloučenina s toxickým účinkem - ethanol. Jakmile se dostane do našich střev jako součást alkoholického nápoje, rychle se vstřebává a přenáší vnitřními orgány lidského těla. Zároveň má škodlivější účinek na mozek, reprodukční systém, žaludek, dýchací systém..

Jak to ovlivňuje dýchací systém

Dýchání je zásadní proces pro vás i pro mě. Alkohol, který působí na plíce a průdušky, narušuje fungování plicní tkáně. Z tohoto důvodu trpí celý dýchací systém. Vysoká pravděpodobnost tuberkulózy je způsobena oslabením imunity a vysycháním sliznic člověka. Kašel, který se obvykle objevuje druhý den, může být známkou tuberkulózy. Neustálé užívání alkoholických nápojů může také vyvolat onemocnění dýchacího ústrojí:

 • Chronická bronchitida;
 • tracheobronchitida;
 • plicní emfyzém.

Jak alkohol ovlivňuje žaludek

Alkoholické nápoje mají zničující účinek na žaludek. Ethanol spaluje buňky trávicího systému a ničí tkáně žaludku. Pankreas, který je zodpovědný za produkci hormonu inzulínu, atrofuje. To vyvolává metabolické poruchy, metabolismus se zpomaluje. Můžete se však naučit, jak urychlit metabolismus. Účinek alkoholických nápojů na žaludek způsobuje onemocnění, jako jsou:

 • silná bolest břicha.
 • zánět žaludku;
 • cukrovka;
 • rakovina žaludku;
 • chronické stádium pankreatitidy;

Jak alkohol ovlivňuje reprodukční systém

Není divu, že říkají, že ženské pohlaví je více závislé na alkoholických nápojích. Vliv alkoholu na lidské tělo, zejména u dívek a žen, je velmi nebezpečný. U dívek závislých na alkoholu mohou být způsobeny menstruační nepravidelnosti. To je známka poškození vaječníků. A také u mužů trpících závislostí na alkoholu se vyvíjí impotence, neplodnost, atrofie varlat a snížená sexuální touha. Všechny tyto faktory u mužů a žen mohou ovlivnit narození nezdravého dítěte..

Jak alkohol ovlivňuje lidský kardiovaskulární systém

Erytrocyty - krvinky jsou ničeny alkoholickými nápoji. Současně se červené krvinky deformují, což jim brání v přenosu kyslíku z plic do jiných tkání. Jak již bylo zmíněno dříve - produkce inzulínu je narušena, což narušuje regulaci hladiny cukru v krvi, což způsobuje nesprávnou funkci mozku, problémy s cévami, diabetes mellitus. Nemoci jako:

 • ischemická choroba srdeční;
 • ateroskleróza;
 • vysoký krevní tlak;
 • arytmie.

Jak alkohol ovlivňuje lidský mozek

Centrální nervový systém a mozek jsou nejvíce postiženy nadměrnou konzumací alkoholu. Akumulace ethanolu v těchto orgánech je nejvyšší. Pozorujeme stav intoxikace po požití alkoholu, protože je toxický pro mozkovou tkáň. Smrt mozkové kůry a zničení mozku je vyvoláno v důsledku pití alkoholu. Účinky alkoholu na mozek jsou:

 • jsou ovlivněna mozková centra regulující vaskulární tonus;
 • mohou být problémy s psychikou, pamětí, duševním vývojem;
 • reakce změn vegetativního původu;
 • endokrinní funkce jsou narušeny.

Účinky alkoholu na stav pokožky a svalů

K úbytku a oslabení svalů dochází systematickým užíváním alkoholu. Oslabený imunitní systém se nedokáže vyrovnat s viry a asi u 50% závislých na alkoholu se rozvinou kožní onemocnění. Výskyt akné, vředů, vředů, alergických vyrážek naznačuje, že játra se nedokážou vyrovnat s očistou těla. Dochází k rozvoji takových nemocí, jako jsou:

 • testosteron klesá;
 • dochází k dehydrataci;
 • estrogen stoupá;
 • svaly oslabují, atrofují, ztrácejí tón;
 • snížená svalová hmota;
 • syntéza bílkovin klesá;
 • dochází k nekontrolovanému doplňování těla kalorií.
 • existuje nedostatek minerálů (fosfor, vápník, zinek) a vitamínů (A, B a C);

Důrazně se doporučuje vyloučit alkohol z vaší stravy obecně, protože účinek alkoholu na lidské tělo je extrémně negativní.