Co je to vagový nerv

N. vagus, vagový nerv, který se vyvinul ze 4. a následujících větvových oblouků, se nazývá kvůli jeho rozsáhlosti. Je to nejdelší z hlavových nervů. Vagusový nerv svými větvemi zásobuje dýchací orgány, významnou část trávicího traktu (až po sigmoideum tlustého střeva), a také dává větve do srdce, které z něj přijímá vlákna zpomalující srdeční rytmus. N. vagus obsahuje tři druhy vláken:

1. Aferentní (senzorická) vlákna pocházející z receptorů jmenovaných vnitřností a cév, jakož i z části tvrdé mozkové skořápky a vnějšího zvukovodu s ušnicí do citlivého jádra (nucleus solitarius).

2. Eferentní (motorická) vlákna pro dobrovolné svaly hltanu, měkkého patra a hrtanu a eferentní (proprioceptivní) vlákna vycházející z receptorů těchto svalů. Tyto svaly přijímají vlákna z motorického jádra (nucleus ambiguus).

Parasympatická část vagusového nervu je velmi velká, v důsledku čehož je převážně vegetativním nervem důležitým pro vitální funkce těla. Vagusový nerv je složitý systém, který se skládá nejen z nervových vodičů heterogenního původu, ale také obsahuje uzliny uvnitř trupu.

Vlákna všech typů, spojená se třemi hlavními jádry vagového nervu, vystupují z dřeně podlouhlé do jeho sulcus lateralis posterior, pod jazykem nervu tácku, 10–15 kořenů, které tvoří silný kmen nervu, přičemž spolu s jazykem a pomocnými nervy nechávají lebeční dutinu skrz foramen jugulare. V jugulárním foramenu tvoří citlivá část nervu malý uzel - ganglion superius a po opuštění foramen - další ganglion zesílení fusiformního tvaru - ganglion inferius. Ten a druhý uzel obsahuje pseudo-unipolární buňky, jejichž periferní procesy jsou součástí citlivých větví směřujících k pojmenovaným uzlům nebo receptorům vnitřností a cév (ganglion inferius) a vnějšího zvukovodu (ganglion superius) a centrální jsou seskupeny do jednoho svazku, který končí v citlivém jádro, jádro solitarius.

Po opuštění lebeční dutiny klesá kmen vagusového nervu dolů po krku za cévy v drážce, nejprve mezi v. jugularis interna a a. srotis interna a níže - mezi stejnou žílou a a. carotis communis a leží ve stejné pochvě s pojmenovanými nádobami. Dále vagusový nerv proniká přes horní otvor hrudníku do hrudní dutiny, kde je jeho pravý kmen umístěn před a. subclavia a levá je na přední straně aortálního oblouku. Při sestupu oba vagusové nervy obcházejí kořen plic zezadu na obou stranách a doprovázejí jícen, tvořící plexusy na jeho stěnách, přičemž levý nerv prochází podél přední strany a pravý podél zad. Spolu s jícnem oba vagové nervy pronikají přes hiatus esophageus bránice do břišní dutiny, kde vytvářejí plexusy na stěnách žaludku. Kmeny nervů vagusu v období dělohy jsou umístěny symetricky po stranách jícnu. Po otočení žaludku zleva doprava se levý vagus pohybuje dopředu a pravý dozadu, v důsledku čehož se levý vagus větví na přední ploše a pravý na zadní straně.

Větve nervu vagus v hlavě a krční části n. vagus.

Od n. vagus následující větve odbočují:

A. V hlavové části (mezi začátkem nervu a ganglion inferius):

1. Ramus meningeus do tvrdé pleny mozku v oblasti zadní lebeční fossy.
2. Ramus auricularis k zadní stěně vnějšího zvukovodu a části kůže ušního boltce. Toto je jediná kožní větev hlavových nervů, která nepatří k n. trigeminus.

B. V krku:

1. Rami pharyngei s n větvemi. glossopharyngeus a truncus sympathicus tvoří plexus, plexus pharyngeus. Faryngální větve vagusového nervu inervují konstriktory hltanu, svaly palatinových oblouků a měkkého patra (kromě m. Tensor Veli Palatini). Hltanový plexus poskytuje citlivější vlákna na sliznici hltanu.
2. N. laryngeus superior dodává citlivá vlákna na sliznici hrtanu nad glottis, část kořene jazyka a epiglottis a motor - část svalů hrtanu a dolního konstriktoru hltanu.
3. Rami cardiaci cervicales superiores et inferiores, některé z nich mohou pocházet z n. laryngeus superior, tvoří plexus srdce.

Větve nervu vagus v hrudní a břišní části n. vagus. Recidivující laryngeální nerv, n. laryngeus recurrens.

1. N. laryngeus recurrens, rekurentní laryngeální nerv, odchází v místě, kde n. vagus leží před aortálním obloukem (vlevo) nebo podklíčkovou tepnou (vpravo). Na pravé straně tento nerv prochází zdola a za a. subclavia a vlevo - také pod a za aortálním obloukem a poté stoupá nahoru v drážce mezi jícnem a průdušnicí a dává jim četné větve, rami esophagei a rami tracheales. Konec nervu zvaného n. laryngeus inferior, inervuje část svalů hrtanu, jeho sliznici pod hlasivkami, část sliznice kořene jazyka poblíž epiglottis, stejně jako průdušnici, hltan a jícen, štítnou žlázu a brzlík, lymfatické uzliny krku, srdce a mediastina.

2. Rami cardiaci thoracici pochází z n. laryngeus recurrens a hrudní část č. vagus a jděte do srdečního plexu.

3. Rami bronchiales et tracheales spolu s větvemi sympatického kmene tvoří na stěnách průdušek plexus plexus pulmonalis. Díky větvím tohoto plexu jsou svaly a žlázy průdušnice a průdušek inervovány a navíc obsahuje také citlivá vlákna pro průdušnici, průdušky a plíce.

4. Rami esophagei jdou ke stěně jícnu.

D. V břišní části:

Plexus vagusových nervů, procházející jícnem, pokračuje do žaludku a vytváří výrazné kmeny, trunci vagales (přední a zadní). Každý truncus vagalis je komplex nervových vodičů nejen parasympatiku, ale také sympatického a aferentního nervového systému zvířat a obsahuje vlákna obou vagusových nervů.

Pokračování levého nervu vagus, sestupující z přední strany jícnu k přední stěně žaludku, tvoří plexus, plexus gastricus anterior, umístěný hlavně podél menšího zakřivení, ze kterého rami gastrici anteriores, mísící se sympatickými větvemi, odcházejí do stěny žaludku (do svalů, žláz a sliznice) ). Některé větve přes menší omentum směřují do jater. Pravý p. Vagus na zadní stěně žaludku v menším zakřivení také tvoří plexus, plexus gastricus posterior, což dává rami gastrici posteriores; kromě toho většina jeho vláken ve formě rami coeliaci prochází traktem a. gastrica. sinistra na ganglion coeliacum a odtud podél větví cév spolu se sympatickými plexy do jater, sleziny, slinivky břišní, ledvin, tenkého a tlustého střeva do sigmoideum tlustého střeva. V případě jednostranného nebo částečného poškození nervu X se poruchy týkají hlavně jeho zvířecích funkcí. Poruchy viscerální inervace mohou být relativně mírné. To se vysvětluje zaprvé skutečností, že v inervaci vnitřností existují překrývající se zóny, a zadruhé skutečností, že v kmeni nervu vagus na periferii jsou nervové buňky - autonomní neurony, které hrají roli při automatické regulaci funkcí vnitřností.

Nervus vagus. Příznaky a léčba, co to je, kde to je, diagnóza

Vágní nerv zajišťuje hladké fungování životně důležitých orgánů. Pokud je jeho fungování narušeno, hlavní systémy selžou a je možné, že dojde k smrtelnému výsledku. Včasně zjištěné příznaky abnormalit v práci nervových buněk a správně zahájená léčba zabrání rozvoji závažných patologií.

Co je to vagový nerv, kde se nachází

12 spárovaných nervů pochází z lebky. Prostřednictvím nich přicházejí z mozku signály, které regulují činnost určitých orgánů. Vagusový nerv (lékařský název - vagus) je 10 párů.

Prochází krční oblastí do hrudníku a dále do břicha. Přenáší impulsy do orgánů, které zajišťují vitální činnost těla. V případě narušení přenosu signálu dochází k selhání činnosti těchto systémů (kardiovaskulární, plicní, zažívací).

Anatomie a funkce

Bludný nerv (příznaky a léčba souvisí s tím, která část nervových buněk je poškozena) se skládá ze 3 typů nervových vláken:

 • vegetativní. Zajišťují plynulý chod systémů a orgánů. Zejména v době odpočinku;
 • citlivý. Podílet se na přenosu informací z mozku do orgánu a naopak;
 • motor. Podílejte se na kontrakci určitých svalových skupin.

Stabilní činnost nervu vagus je zajištěna při normálním fungování všech vláken.

Dále je vagus rozdělen do 4 částí s následujícími funkcemi:

1. Hlava:

 • dodává nervové impulsy do tvrdé pleny mozku;
 • zodpovědný za sluch a vnímání chuti;
 • reguluje proces pocení.

2. Cervikální:

 • poskytuje polykací reflex při jídle nebo nadměrném slinění;
 • nervové buňky regulují fungování jazyka a hrtanu pro tvorbu řeči;
 • jsou odpovědné za činnost štítné žlázy;
 • v případě otravy vyvolává vývoj dávivého reflexu.

3. Prsní:

 • regulovat kontrakce srdce;
 • normalizovat dýchací proces;
 • poskytuje reflex kašle k odstranění přebytečného hlenu a infekce během období nemoci.

4. Břišní:

 • zajišťuje činnost orgánů gastrointestinálního traktu (žaludek, játra, slinivka břišní);
 • signály o sytosti při jídle.

Hlavní aktivita buněk vagusového nervu je pozorována během nočního odpočinku.

Důvody vzhledu

Normální přenos impulsů podél nervu vagus zajišťuje stabilní činnost důležitých orgánů.

Dysfunkce vagusu se může vyvinout za následujících důvodů a faktorů:

 • poranění, při kterém byla zasažena část nervu vagus. Možná narušení průchodu signálů z mozku do orgánu;
 • chirurgický zákrok, v důsledku čehož se vagus dotkl nebo byl narušen;
 • vysoká hladina cukru v krvi narušuje stav a průchodnost cév. V důsledku toho se zhoršuje zásobování krví a aktivita nervových buněk;
 • přítomnost infekce v dýchacích cestách. Zánětlivý proces v tomto systému může způsobit nástup zánětu v nervových tkáních;
 • chronické patologie (HIV, tuberkulóza, chronická bronchitida). V důsledku trvání onemocnění se v těle hromadí toxiny, které otravují tělo a způsobují vývoj zánětlivých procesů v tkáních i v nervových buňkách;
 • časté zneužívání alkoholických nápojů. Alkoholické toxiny mají především škodlivý účinek na buňky nervového systému;
 • nemoci infekční povahy v mozku (meningitida, encefalitida). Patologie narušují přenos signálu a také těžce otrávují mozek toxiny;
 • autoimunitní patologie (Parkinsonova choroba, epilepsie, roztroušená skleróza). U těchto onemocnění dochází k poruše v hlavních systémech těla (imunitní, nervové);
 • otrava kovy a chemikáliemi. Vyvolávají vedení impulzů nervovými buňkami a také způsobují těžkou otravu;
 • přítomnost rozsáhlých hematomů v oblasti nervového průchodu. Krevní sraženiny narušují přívod krve v této oblasti a mohou způsobit rozvoj zánětlivého procesu;
 • nádorové procesy v mozku benigní nebo maligní povahy;
 • pravidelné zvyšování indexu intrakraniálního tlaku;
 • silné emocionální zážitky, dlouhodobý stres;
 • hormonální nerovnováha v dospívání, během porodu nebo během menopauzy.

Nelze vyloučit všechny příčiny vyvolávající narušení činnosti vagového nervu. Proto je důležité znát hlavní příznaky patologie, protože selhání přenosu impulsů může být fatální.

Příznaky

Bludný nerv (příznaky a léčba závisí na typu patologie a příčině onemocnění) přestává fungovat normálně s rozvojem zánětlivého procesu nebo silného podráždění buněk. Porušení činnosti vagusu vyvolává změnu výkonu orgánů v kterémkoli ze 4 oddělení nebo v několika najednou.

Zánět nervu vagus (neuralgie)

Když jsou nervové buňky poškozeny zánětlivým procesem, symptomatologie závisí na tom, které oddělení bylo ovlivněno, a může se projevit následujícími příznaky.

Místo lokalizace zánětuPříznaky patologie
HlavaNáhlý a nepřiměřený výskyt silných bolestí hlavy a závratí
Pocit nepohodlí v oblasti uší
Snížená kvalita sluchu
KrkPoruchy polykání, pocit uvízlého jídla v krku
Porucha řeči, možné chrapot
Zhoršení dýchacího procesu
HruďBolest na hrudi a nepohodlí
Porušení rytmu dýchání a reflex kašle
Nepravidelné kontrakce hlavního srdečního svalu
PobřišniceNepohodlí a nepohodlí v břišní oblasti
Náhlé dávení nebo škytavka
Nedostatek stolice nebo průjem

Vzhledem k tomu, že v těle dochází k zánětlivému procesu, je možné zvýšit ukazatele teploty, celkovou slabost a malátnost.

Podráždění nervu vagus (neurastenie)

Podráždění buněk nervu vagus se vyvíjí v důsledku sevření kterékoli z jeho částí (trauma, stlačení nádorem).

Známky sevřených vagových nervových buněk:

 • bolest v krku při jídle (při absenci známek zánětu sliznice hrtanu);
 • zvýšený reflexní kašel;
 • silná slabost následovaná závratí;
 • zvýšená produkce sekrecí v žaludku a slinivce břišní;
 • zrychlení pohybu potravy trávicím traktem. Výsledkem je, že jídlo nemá čas na úplné trávení a tělo nedostává živiny;
 • porušení rytmu srdečních kontrakcí a dýchacího procesu;
 • v důsledku expanze krevních cév dochází ke snížení tlaku.

Možné jsou záchvaty udušení a svévolného odběru moči. Po uvolnění stresu se činnost orgánů stabilizuje.

Poruchy autonomní inervace (angioneurózy)

Při silném stresu, také pod vlivem toxinů nebo silných léků, se může vyvinout porucha přenosu signálu z mozku do orgánu.

Tato patologie je doprovázena následujícími příznaky:

 • časté závratě;
 • zhoršená kvalita sluchu;
 • psychologická porucha (apatie, letargie, deprese);
 • porušení rytmu srdce a dýchání;
 • tlaková ztráta.

Příznaky se zhoršují během nočního odpočinku.

Diagnostika nervu vagus

Příznaky zánětu nervu vagus, rozrušení nebo podráždění jsou potvrzeny po stanovení diagnózy. Pouze po úplném vyšetření neurologem je předepsána léčba.

Fáze kontroly:

1. Slovní sběr informací:

 • specialista objasňuje stávající znaky;
 • jak dlouho jsou příznaky přítomny a co způsobilo jejich výskyt (trauma, strach, infekční nemoc v poslední době);
 • existují nějaká chronická onemocnění;
 • objasňuje přítomnost změny chování.

Neuropatolog může identifikovat onemocnění vagového nervu podle příznaků a předepsat a léčit

2. Vizuální vyšetření pacienta:

 • kontrola kvality sluchu;
 • určení správné výslovnosti slov nebo přítomnosti nosu;
 • vyšetření ústní dutiny. Když je nerv poškozen, patro poklesne a uvula zaujme nepřirozenou pozici;
 • kontrola polykacího reflexu (pacient musí napít vody) a kašel (nastává při požití tekutiny).

3. Dodatečné vyšetření:

 • laryngoskopie. Vyšetření stavu hrtanu;
 • Magnetická rezonance. Umožňuje identifikovat nádorové formace;
 • radiografie. Zjistit stav tkání plicního systému;
 • elektrokardiogram. Vyloučit srdeční patologie;
 • ultrazvukový postup. Provádí se, pokud máte podezření na přítomnost onemocnění trávicího traktu.

V případě potřeby se vyšetření provádí ve spolupráci s kardiologem, gastroenterologem a ORL.

Stimulační metody

Za přítomnosti faktorů vyvolávajících vývoj patologických stavů nervu vagus a pro preventivní účely je předepsáno stimulovat normální pracovní kapacitu buněk.

Doporučené metody stimulace vagusu:

 • produkovat pomalu vdechuje a vydechuje po dobu 15 minut. Membrána musí být zapojena do procesu;
 • před spaním meditujte alespoň 20 minut;
 • ráno se doporučuje dělat jógu po dobu nejméně 30 minut;
 • umyjte si obličej studenou vodou ráno a večer;
 • vezměte si vodu do úst a vyslovte zvuky „O“ a „A“. Vypadá to jako kloktadlo. Tento proces stimuluje nerv umístěný v blízkosti hltanu;
 • pokud je to možné, věnujte 10 minut denně hlasitému zpěvu nebo čtení poezie, nahlas příběhy. Vzrušené hlasivky aktivují aktivitu nervových buněk;
 • provádět lehké masáže v oblasti krku.

Dále se doporučuje jíst zdravé jídlo, které nenarušuje mikroflóru v zažívacím traktu. A pravidelně očistit tělo od toxinů a toxinů (lékařsky nebo pomocí lidových metod).

Tradiční léčba zánětu

K obnovení činnosti vagusu předepisují odborníci léky k odstranění hlavní příčiny patologie (eliminace infekce, nádoru, zmírnění nervového napětí).

Lze také přiřadit následující postupy:

 • očištění krve. Zejména při těžké otravě toxiny;
 • vystavení proudům v postižené oblasti;
 • relaxační masáže;
 • někdy je nutný chirurgický zákrok k odstranění hlavní příčiny onemocnění;
 • u závažných lézí nervu vagus se používá dočasné zmrazení.

S vrozenými abnormalitami ve fungování vagusu je nutná instalace kardiostimulátoru. Jinak může pacient zemřít na srdeční zástavu..

Symptomatická léčba

Vagusový nerv (příznaky a léčbu specifikuje odborník po vyšetření) obnovuje průchod impulzů po absolvování komplexní terapie k odstranění hlavní příčiny.

Druhy a názvy léků používaných v terapii:

K odstranění zánětlivého procesu jsou předepsány hormonální látky

Sedativní léky

Normalizovat trávení a snížit produkci žaludeční kyseliny

Vitaminové komplexy s vitaminem "B" ve složení

K odstranění alergické reakce

Sorbenty se používají k odstranění toxinů

Protizánětlivé léky

Název léků a forma jejich uvolňováníVěková omezeníPravidla přijetí a průběh léčbyPoznámky
Prednisolon (tablety)V dětství používejte pouze pod dohledem odborníkaPro dospělé až do 30 mg denně. Pro děti do 2 mg denně. Trvání léčby určuje lékař.Lék je také dostupný ve formě masti (nepoužívá se k odstranění této patologie) a ve formě injekčního roztoku. Je předepsán pro těžké formy patologie.
Dexamethason (tablety a injekce)Do 18 let není přidělenoPrůběh léčby a dávkování jsou předepsány individuálně, podle indikací.Má velký seznam kontraindikací a vedlejších účinků. Před použitím si musíte přečíst.
Hydrokortison (tablety a prášek pro injekční roztok)Schváleno pro použití po 12 letechOšetření se provádí pod dohledem odborníka. Dávka a průběh se mohou lišit podle dynamiky terapie.Vyrábí se také ve formě krému a mastí. Nelze použít pro tuto léčbu.
Valocordin (kapky k perorálnímu podání)Po 18 letech20 kapek 3x denně. Délka léčby se vybírá individuálně.Droga ovlivňuje práci srdce. Snižuje indikátor tlaku.
Nervoflux (čaj)Možnost použití v dětství je projednána s ošetřujícím specialistouNapařte 1 sáček ve 150 ml vody. Konzumujte 3x denně. Délka léčby se nastavuje individuálně.Má přírodní složení. Kontraindikace, možná alergická reakce.
Alora (sirup, tablety)Po 3 letech jako sirup. Po 12 letech ve formě tabletUžívejte 1 tabletu 3x denně. Dávkování sirupu se provádí podle věku. Průběh terapie je stanoven podle dynamiky léčby.Navíc pomáhá eliminovat křeče a příznaky bolesti.
Proserin (granule a injekční roztok)Nemá věkovou hraniciDávkování a průběh jsou vybírány individuálně.V dětství se doporučuje užívat orálně ve formě granulí (lze je rozpustit ve vodě).
Neuromidin (tablety a injekce)Po 14 letech1 tableta 3x denně po dobu nejméně 14 dnů a ne déle než 60 dnů. Dávka roztoku se vybírá individuálně.Injekce se používají pro závažné patologické stavy.
Pankreatin (tablety)Žádná věková omezení1–2 tablety 1–2krát denně. Kurz je vybrán podle dynamiky léčby.V dětství se tableta doporučuje rozdrtit a smíchat s vodou.
Milgamma (injekční roztok)Po 18 letechIntramuskulárně injikováno ve 2 ml 1krát denně po dobu 10 dnů.Lék je podáván pouze zdravotnickým personálem. Doma se nedoporučuje.
Neuromultivitida (tablety)Po 12 letechUžívejte 1 tabletu 3x denně po dobu nejvýše 4 týdnů.Obsahuje málo toxické složky, proto je užíván pod dohledem odborníka.
Pentovit (tablety)Po 12 letechUžívejte 2-4 tablety 3x denně. Doba trvání 3-4 týdny.V případě potřeby může být předepsán v dětství pod dohledem lékaře. Dávka se volí individuálně.
Difenhydramin (tablety a injekce)V dětství se použití nedoporučujeTablety se užívají třikrát denně po dobu 15 dnů. Dávka se volí individuálně.Injekce jsou předepsány pro těžké formy patologie.
Suprastin (tablety a injekční roztok)Po 3 letech1 tableta dvakrát denně.Ve formě injekcí se používá při závažných alergiích. Dlouhodobé užívání léku je kontraindikováno. Používá se k jednorázové eliminaci alergické reakce.
Zodak (tablety, sirup, kapky)Tablety po 6 letech. Sirup po 2 letech. Kapky po roce.Dávkování a průběh jsou vybírány individuálně.Povolené dlouhodobé využívání finančních prostředků až do 60 dnů.
Polysorb (prášek)Nemá věkovou hraniciDávka se volí podle hmotnostní kategorie. Recepční kurz 10-14 dní.Delší užívání vyvolává rozvoj zácpy.
Filtrum (tablety)Žádná věková omezeníV závislosti na věku jsou předepsány 3 nebo 3 tablety třikrát denně. Kurz 5-20 dní.Může zhoršit vstřebávání vitamínů.
Smecta (prášek)Od narozeníDávka se upravuje podle hmotnosti. Doba léčby není delší než 3 dny.Vyvolává rozvoj zácpy.
Meloxicam (tablety, čípky a injekční roztok)Po 15 letechDávkování a průběh se volí podle indikací.Narušuje fungování trávicího traktu a nervového systému.
Nise (gel, tablety)Po 5 letechDávkování může předepsat pouze odborník. Nelze použít déle než 14 dní.Lék silně narušuje činnost jater. Používejte, pouze pokud je to uvedeno. Má vysokou účinnost.

Navíc mohou být předepsány antivirové léky a antibiotika k eliminaci infekce, pokud existují. K léčbě používejte léky předepsané lékařem. Je zakázáno sami upravovat kurz nebo měnit prostředky.

Rehabilitační terapie

Během období rehabilitační terapie se doporučuje stimulovat činnost vagového nervu. V případě potřeby lékař předepíše hardwarové čištění krve, použití komplexů vitamínů a sedativ.

Výrobky pro posílení nervů

Spolu s léky se k obnovení činnosti nervového systému doporučuje používat čerstvou zeleninu a ovoce obsahující vitamín "B". Zejména citrusové plody, banán a rajčata. Tmavá čokoláda také zlepšuje náladu..

Tradiční metody léčby: recepty na léčbu

Bludný nerv (příznaky a léčba závisí na obecném stavu pacienta a formě závažnosti patologie) přístupné terapii pomocí lidových receptů.

Nálevy a odvary

Popis přípravy a použití finančních prostředků:

 • Vložte 10 g lučních jetelů do 180 ml vroucí vody. Rozdělte infuzi na 2 dávky. Pijte během dne;
 • kombinujte ve stejném poměru máta peprná a citrónový balzám. Napařte 10 g kompozice ve 200 ml vroucí vody. Konzumujte 2-3krát denně;
 • Napařte 8 g tymiánu ve 180 ml vroucí vody. Můžete ztmavit po dobu 1 minuty. Vývar použijte do 24 hodin. Lze rozdělit na 4-5 porcí.

Tyto výrobky lze použít při koupeli. Je nutné přidat do vody až 1 litr odvarů nebo nálevů.

Tinktury pro léčbu

Tinktury lze použít pouze při absenci kontraindikací. V dětství je používání zakázáno kvůli obsahu alkoholu.

Složení tinktur:

 • 100 g směsi se vloží do 500 ml vodky (ve stejném poměru smíchejte kořen cyanózy a pivoňku tenkou). Aplikujte 50 ml každých 14 dní. Frekvence 3krát denně;
 • Vložte 25 g limetkového květu do 500 ml bílého vína. Užívejte po 14 dnech, 30 ml 3krát denně;
 • do 500 ml bílého vína vložte 50 g tymiánu. Užívejte po 7 dnech. Vezměte přidáním 10 kapek do mléka. Frekvence 4krát denně.

Je možné kombinovat příjem těchto prostředků s léky pouze se souhlasem ošetřujícího specialisty..

Uklidňující vonný polštář

Pro normalizaci činnosti vagového nervu v noci se doporučuje použít aromatický polštář. Můžete na něm také odpočívat ve dne..

Polštář obsahuje:

Byliny složeníJejich stručný popis
OreganoUsnadňuje proces usínání, má uklidňující účinek
LevanduleNormalizuje činnost plicního systému (vyrovnává rytmus dýchání).
Bobkový listMá uklidňující účinek a normalizuje fungování plicního systému
MelissaPoužívá se jako sedativum ve složení. Má vysokou účinnost
MátaAktivuje činnost buněk nervového systému a normalizuje dýchací proces
HeřmánekMá sedativní účinek. Pomáhá eliminovat bolesti hlavy
TymiánSnižuje bolesti hlavy a normalizuje aktivitu buněk v nervovém systému
Chmelové hlávkyUsnadněte proces usínání a zajistěte zdravý spánek.

V případě alergické reakce na složky kompozice je zakázáno používat polštář. Pokud je nesnášenlivost pouze u jedné rostliny, pak ji lze odstranit.

Komplikace a projekce

Včasná léčba, podle doporučení odborníka a provádění metod stimulace aktivity vagusového nervu, je nemoc eliminována. Při absenci terapeutických opatření je narušena činnost důležitých orgánů, včetně plic a srdce. Při těžkém průběhu patologie je možný smrtelný výsledek.

Nervový váček reguluje činnost kardiovaskulárního, dýchacího a trávicího systému. S jeho zánětem, podrážděním nebo poruchou se objevují příznaky narušení činnosti životně důležitých orgánů. K odstranění patologie je nutné kompletní vyšetření neurologem a dodržování komplexní léčby.

Autor: Kotlyachkova Svetlana

Design článku: Mila Fridan

Bludný nerv: proč je to důležité a jak jej stimulovat, aby byla psychika v pořádku

Bludný nerv je nejdůležitější nerv, o kterém jste možná nevěděli. Je to také nejdelší a nejsložitější nerv v našem těle..

Hraje klíčovou roli ve spojení mysli a těla.

Zlepšením svého vagusového nervu se stanete nejen fyzicky zdravější, ale také se budete cítit šťastnější a lépe zvládat stres..

Věděli jste, že to, co se děje v mozku, ovlivňuje i váš žaludek??

Vědci zjistili, že toto spojení je obousměrné a to, co se děje v žaludku, má významný dopad na funkci mozku a duševní zdraví..

Komunikace mezi vaším střevem a mozkem je ale vedena vagovým nervem..

Co je vagový nerv a jeho účinek

Název „nerv vagus“ pochází z latiny vagus nervus - bloudivý nerv vagus, protože jeho délka je velmi dlouhá s mnoha větvemi po celém těle.

Bludný nerv je nejdelší z 12 hlavových nervů. Běží z mozkového kmene do zažívacího traktu a přenáší signály do mnoha orgánů, včetně srdce, plic a žaludku, ledvin, sleziny, reprodukčních orgánů a slinivky břišní. Rozvětvuje se také na krk, uši a jazyk..

Nervový vagus aktivuje naše nedobrovolné centrum, parasympatický nervový systém, a řídí nevědomé funkce našeho těla, od udržování konstantní srdeční frekvence po trávení, dýchání a pocení..

Kromě toho reguluje:

rovnováha glukózy v krvi

produkce žluči, slin a testosteronu

řídí chuť a produkuje slzy

hraje důležitou roli v plodnosti a orgasmu u žen.

Jinými slovy, nerv vagus je velmi důležitý pro celkové zdraví a úzce souvisí s nejdůležitějšími orgány a systémy našeho těla..

Emoce jsou také řízeny a zpracovávány vagovým nervem, který spojuje srdce, mozek a žaludek. Proto máme často „motýly v žaludku“, nebo něco cítíme ve střevech.

K poškození vagového nervu může dojít při alkoholismu, cukrovce, virové infekci nebo poranění nervu během operace.

Stres zanícuje nervy spolu s únavou a úzkostí. A dokonce i taková zdánlivě neškodná věc, jako je špatné držení těla, negativně ovlivňuje zdraví nervu vagus..

Vágní nervový tón

Zdraví a funkce tohoto nervu se nazývají vagový tón. Když nervus vagus pracuje podle očekávání, je obvyklé mluvit o vysokém tónu.

S vysokým tonusem nervu vagus má člověk dobré fyzické zdraví, duševní pohodu a odolnost vůči stresu.

Když je práce nervu vagus narušena, znamená to nízký tón..

Pokud máte tendenci být úzkostliví a je těžké se po stresu uklidnit, pravděpodobně máte slabý vagusový tón..

Zde je několik poruch a onemocnění spojených s nízkým tónem vagusu:

Různé druhy závislosti

Obtížné polykání

Jak zkontrolovat tón nervu vagus?

Existuje několik způsobů, jak zkontrolovat vagusový tón. První metoda je poměrně jednoduchá a lékaři ji často používají..

Vzpomeňte si, jak jste byli požádáni, abyste otevřeli ústa a řekli: „Ach...“. Mimo jiné je to jeden ze snadných způsobů, jak zkontrolovat zdraví vašeho vagusového nervu..

Můžete to udělat i doma.

Otevřete ústa doširoka a řekněte: „Aha...“

Podívejte se do úst pomocí zrcadla nebo nechte někoho nahlédnout do úst.

Musíte se podívat na malý jazyk umístěný v zadní části krku. Jazyk by se měl zvednout.

Pokud je tón vagového nervu snížen, uvula se příliš nezvýší.

Můžete také zkusit stisknout spodní část jazyka a otestovat dávivý reflex. Pokud je přítomen reflex, je to dobré znamení. Pokud je zvracení slabé, máte slabý tón..

Lékaři navíc často poslouchají břicho pomocí stetoskopu. Měly by být slyšet dunivé zvuky. Nedostatek šumu označuje nízký tón.

Jak stimulovat nerv vagus?

Jak vidíte, existuje mnoho důvodů, aby váš nervus vagus fungoval správně. Lidé s vysokým tónem vagusu jsou zdravější, šťastnější a odolnější vůči stresu.

Udržování vagusového tónu je stejně důležité jako cvičení a posilování svalů v těle..

Existuje řada způsobů, jak stimulovat nerv vagus k udržení zdravého tónu. I když se vám některé z nich mohou zdát neobvyklé, všechny byly vědecky podložené..

1. Proveďte kontrastní sprchu

Vystavení chladu, jako jsou studené sprchy a mytí obličeje studenou vodou, stimuluje nervus vagus.

Studie ukázaly, že když si naše tělo zvykne na chlad, aktivuje parasympatický nervový systém a zvyšuje tón tohoto důležitého nervu..

Pravidlem je zakončit sprchu studenou sprchou s vodou po dobu 30 sekund a brzy si všimnete, jak se cítíte lépe a zdravěji..

Případně můžete jednoduše namočit obličej do studené vody..

2. Kloktadlo

Dalším domácím prostředkem na snížení tonusu nervu vagus je oplachování vodou. To stimuluje svaly v zadní části krku, které používáte k kloktání..

Stažením těchto svalů aktivujete nervus vagus a zažívací trakt. Před polknutím vody zkuste kloktat.

3. Cvičte hluboké a pomalé dýchání

Během záchvatů paniky a úzkosti se naše dýchání velmi často ztrácí. Proto je tak důležité naučit se správně dýchat..

Hluboké a pomalé dýchání snižuje úzkost a aktivuje parasympatický nervový systém.

Většina lidí se nadechne asi 10-14 dechů za minutu..

Snížením počtu na 6 dechů za minutu výrazně snížíte hladinu stresu..

Zhluboka dýchejte z bránice. Při bránicovém dýchání by se vaše břicho mělo rozšířit a výdech by měl být dlouhý a pomalý. Tímto způsobem je stimulován nerv vagus a dosáhnete stavu úplné relaxace..

4. Zpívejte více

Nervový váček je spojen s hlasivkami a svaly v zadní části krku. Zpívání, broušení rytmu, zpívání manter, to vše tyto svaly zapíná a zvyšuje variabilitu srdeční frekvence.

Zpěv, zejména unisono (například ve sboru), je zvláště účinný při stimulaci nervu vagus.

Navíc, když zpíváte, v těle stoupá hladina oxytocinu, hormonu lásky. Pokud tedy duše požádá o zpěv, neměli byste se omezovat.

5. Dopřejte si masáž

Masáž konkrétních oblastí těla má příznivý účinek na celé tělo a na zdraví nervu vagus.

Například masáž krku, kde se nachází sinus krční tepny, pomáhá snižovat křeče a masáž nohou uklidňuje srdeční frekvenci a snižuje krevní tlak.

Můžete se masírovat pomocí speciálních masérů, válečků, tenisového míčku nebo vlastních rukou.

6. Chatujte a více se smějte.

Každý ví, že komunikace a smích snižují hladinu klíčových stresových hormonů. Ale je to také skvělý přírodní lék, který dává spoustu pozitivních emocí a zlepšuje tón nervu vagus..

Výzkum ukázal, že smích zvyšuje variabilitu srdeční frekvence a zlepšuje náladu. A stimulace nervu vagus může vést k smíchu jako vedlejšímu účinku, který potvrzuje jejich spojení a vzájemný vliv..

Rada je jednoduchá: komunikujte s přáteli častěji, i když to bude velmi úzký okruh přátel, a nabíjejte pozitivní emoce..

7. Cvičte jógu a tai chi

Jóga, Tai Chi, Qigong, Pilates zvyšují aktivitu nervu vagus a parasympatického systému obecně.

Vědci z Harvardské lékařské školy zjistili, že jóga zvyšuje hladinu GAMT (kyselina gama-aminomáselná), neurotransmiteru, který má uklidňující účinek.

To je obzvláště užitečné pro osoby trpící depresí a úzkostí..

8. Nezapomeňte na fyzickou aktivitu.

Cvičení zvyšuje hladinu růstového hormonu, pomáhá předcházet duševnímu úpadku a také stimuluje vagový nervový tón. Blahodárně působí na funkci mozku a příznivě působí na duševní zdraví..

Odborníci doporučují pravidelnou fyzickou aktivitu jako nejdůležitější prostředek k udržení zdraví mozku. To může být:

Silová cvičení 1-4krát týdně

Interval intenzivního joggingu 1–2krát týdně

Chůze 30-60 minut denně

Můžete si také vybrat jakékoli jiné formy fyzické aktivity, které se vám líbí a které můžete pravidelně dělat..

9. Přerušovaný půst

V poslední době přibývá důkazů o výhodách přerušovaného půstu..

Výzkum ukazuje, že omezení kalorií a krátkodobé hladovění stimulují hladiny růstového hormonu, pomáhají vyrovnat se s rozptýlením a sníženou mentální funkcí.

Aktivuje také parasympatický nervový systém a vagový tón..

Nejlepším způsobem, jak vyzkoušet přerušovaný půst, je jíst večeři v 18:00, potom už nic nejíst a potom snídat o 12-14 hodin později..

10. Pozitivní myšlení

Udržování zdravých vztahů s ostatními má také pozitivní vliv na zdraví nervu vagus..

Zároveň jsou lidé s dobrým vagusovým tónem altruističtější a mají harmoničtější vztahy s ostatními..

Ve studii publikované v časopise Psychological Science byli účastníci požádáni, aby na ostatní soucitně mysleli tichým opakováním pozitivních frází o blízkých..

Ve srovnání s kontrolní skupinou měli ti, kteří se oddávali pozitivním odrazům, více emocí, jako je mír, radost a naděje. Pozitivní myšlenky také zlepšily variabilitu srdeční frekvence a tón vagusu.

Podobný účinek byl pozorován v případě meditace..

11. Spánek na pravé straně

Je zajímavé, že poloha těla během spánku také ovlivňuje fungování nervu vagus..

Nejlepším místem k jeho stimulaci je spánek na pravé straně..

Výzkum ukázal, že spánek na pravé straně zvyšuje variabilitu srdeční frekvence a aktivuje vagový nerv. Současně leží na zádech nejhorší poloha pro stimulaci vagového nervu..

12. Zahrňte správná jídla

Adekvátní výživa ovlivňuje v neposlední řadě zdraví nervu vagus. Mastná, smažená, kořeněná jídla a rychlá jídla snižují citlivost nervu vagus.

Zlepšení trávení může zlepšit vaše duševní zdraví..

Zde je to, co musíte zahrnout do své stravy ke stimulaci nervu vagus:

 • Probiotika

Nervový vagus je úzce spojen s naším zažívacím systémem, odkud vysílá signály do mozku.

Zdravá mikroflóra současně zlepšuje fungování nervu vagus, snižuje produkci stresových hormonů a pozitivně ovlivňuje receptory kyseliny gama-aminomáselné v mozku..

Pijte více fermentovaných mléčných výrobků, jako je kefír a přírodní jogurt, abyste uklidili svou mikroflóru.

Obzvláště prospěšná jsou probiotika Lactobacillus Rhamnosus a Bifidobacterium Longum..

Zinek je nezbytným minerálem pro duševní zdraví, zejména pro osoby se zvýšenou úzkostí.

Předpokládá se, že asi 2 miliardy lidí na celém světě trpí nedostatkem zinku a šest různých studií ukázalo, že nedostatek zinku poškozuje mozkové funkce u dětí a dospělých..

Za nejlepší zdroj zinku se považuje hovězí maso, dýňová semínka, kešu oříšky, houby a špenát..

 • Omega-3 mastné kyseliny

Omega-3 mastné kyseliny jsou esenciální tuky, které si vaše tělo nedokáže samo vyrobit.

Vyskytují se hlavně v rybách a jsou nezbytné pro normální elektrickou funkci mozku a nervového systému..

Omega-3 pomáhají předcházet duševnímu úpadku a zlepšují vagusový tón a aktivitu.