Nervus vagus

Náš nervový systém se skládá ze dvou divizí: somatické a vegetativní. Somatické oddělení je to, co můžeme ovládat silou vůle, například našimi svaly. A vegetativní systém nemůžeme ovládat přímo, pouze nepřímo. Autonomní nervový systém zahrnuje sympatický systém (stres, napětí, agresivita, plýtvání energií) a parasympatický (odpočinek, spánek, akumulace zdrojů, láska a sex). Normálně jsou oba systémy vyvážené. Ale s chronickým stresem je aktivita parasympatického systému potlačena. V tomto článku budu hovořit o důležité části parasympatického systému - vagu, a v dalším článku budu analyzovat, jak můžeme měřit aktivitu vagusu a ovlivňovat jeho aktivitu.


Autonomní nervový systém se skládá ze dvou diametrálně odlišných systémů, které se zabývají jakýmsi „přetahováním lanem“, které poskytuje tělu schopnost udržovat homeostázu.

Sympatický nervový systém si klade za cíl urychlit práci těla a působí jako druh plynového pedálu - stimuluje produkci adrenalinu a kortizolu v reakci na stres. Parasympatický nervový systém má opačnou funkci. V tomto případě je vagový nerv centrálním řídicím bodem parasympatického nervového systému. Je to druh brzdy, který zpomaluje tělo a pomocí neurotransmiterů (acetylcholinu a GABA) snižuje srdeční frekvenci, krevní tlak a zpomaluje fungování orgánů..

Takže s podrážděním (nebo zvýšeným tónem) sympatických nervových vláken se zvyšuje rytmus kontrakcí srdce, zvyšuje se krevní tlak a tělesná teplota a bledá kůže. Dochází k uvolnění svalů průdušek, jícnu, žaludku, zpomaluje se peristaltika (svalové kontrakce) střeva, je sklon k zácpě, zvyšuje se hladina cukru v krvi, zvyšuje se srážlivost krve.

Když jsou parasympatická nervová vlákna vzrušená (podrážděná), kontrakce srdce se naopak zpomalí, krevní tlak poklesne a kůže zčervená. Močení se stává častější a hojnější, dochází k průjmům atd..


Taková opozice v činnosti těchto dvou oddělení však nevyvrací myšlenku autonomního nervového systému jako jediného regulačního aparátu s univerzálním mechanismem působení. Sympatická část umožňuje tělu vykonávat velkou fyzickou práci a vydávat spoustu energie. Parasympatikus je druh „akumulátoru“ vnitřních sil těla.

Mezi fyziology a lékaři existuje takový obrazný výraz: „Noc je království vagusů.“ Vagus je latinský název parasympatického nervu, který přispívá k lepšímu odpočinku těla a zajišťuje hladké fungování srdce, a tím i celého cévního systému. Nepostradatelnou podmínkou pro normální funkci autonomního nervového systému, a tedy pro realizaci všech nezbytných procesů v těle, je určitá aktivita (tón) sympatického i parasympatického dělení. Se změnou (zvýšením nebo snížením) jejich tónu se také změní odpovídající životní funkce. Tělo se tak přizpůsobuje účinkům vnějšího prostředí a reaguje na vnitřní „procesy, které se vyskytují samy o sobě.


Nejdůležitější částí parasympatického systému je tedy vagus (vagus nerv), desátý pár hlavových nervů, spárovaný smíšený nerv obsahující motorická, senzorická a autonomní vlákna.


Vagusový nerv dostal toto jméno, protože z jeho kmene umístěného v mozečku odchází velké množství větví, stejně jako mozkový kmen, který zasahuje do orgánů umístěných na samém dně břišní dutiny a ovlivňuje hlavní velké orgány na cestě.

Nerv vagus dodává motorická vlákna do svalů hrtanu, hltanu, jícnu, žaludku, střev, krevních cév, srdce (inhibuje činnost srdce, reguluje krevní tlak). Se smyslovými vlákny vagový nerv inervuje okcipitální části tvrdé pleny, orgány krku, žaludku a plic. Bludný nerv je zapojen: do mnoha reflexních akcí (polykání, kašel, zvracení, plnění a vyprazdňování žaludku); při regulaci srdečního rytmu, dýchání; při tvorbě solar plexu.

Bludný nerv neustále odesílá citlivé informace o stavu orgánů těla do mozku. Ve skutečnosti je 80-90% nervových vláken v nervu vagus navrženo k přenosu informací z vnitřních orgánů do mozku. Stejný komunikační řetězec existuje v opačném směru - přes vagový nerv jsou přijímány také zprávy z mozku do vnitřních orgánů, jejichž obsahem je příkaz k uklidnění nebo k přípravě na obranu ve stresových situacích. Váš nervus vagus je vrchní velitel, který vám pomůže zůstat klidný ve stresových situacích.


Bludný nerv je jedním z dvanácti nervů nalezených v lidské lebce. Jeho funkce je velmi důležitá - poskytuje mozku informace o tom, co se děje v celém nervovém systému, a je zodpovědná za ovládání reflexní funkce. Není divu, že poškození nervu vagus může vést k mnoha chorobám těla..

Roy Fry z University of Pittsburgh čerpal z rozsáhlých experimentálních údajů, které shromáždil v Kalifornii a jeho kolegů po celém světě, a to nejen spojením IQ, stavu, zdraví, délky života, rasy a parasympatického nervového systému. Tvrdí, že původ všech rozdílů je v mutacích pouze jednoho genu spojeného s vagusovým tónem..

Ukázalo se, že „nepřítelem lidí“ je regulační část genu kódujícího M2 muskarinový receptor, který je citlivý na neurotransmiter acetylcholin. Tyto receptory jsou široce zastoupeny jak v centrálním nervovém systému, tak v parasympatiku, který řídí funkci vnitřních orgánů. Takže i malé změny v počtu receptorů (nemluvíme o kvalitě, protože mutace jsou v regulační části genu, a ne v kódující), ovlivňují jak mentální schopnosti, tak aktivitu hlavního „dirigenta“ parasympatického nervového systému - vagusového nervu (vagus).

Tyto mutace, nebo spíše bodové substituce nukleotidů, se staly chybějícím článkem, který okamžitě vysvětlil všechny výše uvedené rozdíly. Dobré zdraví a naděje dožití jsou samozřejmě částečně způsobeny vysokým postavením ve společnosti zděděným po rodičích a dobrým vzděláním. Jak ale potom vysvětlit skutečnost, že průměrná délka života dětí adoptovaných v Dánsku v letech 1924-1947 korelovala se sociální třídou jejich biologických rodičů, ale nikoli legální? V tomto případě klasická genetika jednoduše „vyžaduje“ přítomnost nějakého dědičného faktoru spojeného s IQ i zdravím.

Pokud jde o vztah mezi zdravím a aktivitou vagusu, jedná se o dvě experimentálně potvrzené hypotézy pojmenované podle příjmení autorů: Tracyho teorie, která vysvětluje nízkou intenzitu zánětlivých reakcí s vysokým vagusovým tónem, a Thayerova teorie, která spojuje emoční a fyzický stav stejným vagovým nervem... Navíc aktivita tohoto nervu, měřená klasickou triádou (variabilita a doba zotavení srdečních tepů, respirační sinusová arytmie), koreluje nejen s průměrnou délkou života a s frekvencí určitých onemocnění, ale také s rasou.

Celý tento systém půl tuctu proměnných je zjednodušen najednou přijetím vagové hypotézy CHMR2. To neodporuje žádnému ze zmíněných spojení, ale přeskupuje polohy příčiny a následku. Podle „vagální hypotézy“ znamená IQ průměrná délka života, vágní tón a sociální status závisí na jediném nukleotidu v pozici rs8191992. Pokud se jedná o adenin (A-varianta genu), pak počet receptorů v buňkách těla klesá, tonus vagového nervu klesá a frekvence aterosklerózy, cukrovky typu 2, kardiovaskulárních onemocnění se zvyšuje - současně se snížením intelektuálních schopností (pozornost, schopnost soustředit se, paměť)... Pokud se jedná o tymin (varianta T), pak - naopak.

K propojení genetiky s rasou použil Fry loňská data od Alison Kelly-Hedgepetové, která tyto alely studovala z hlediska chronického zánětu. „Hierarchie“ zůstala nezměněna: frekvence „neúspěšné“ varianty A byla 0,86 u černých, 0,57 u bílých. a nejšťastnější byli dlouhověcí a moudří východní Asiaté s 0,12. Nová teorie také vysvětluje takzvaný paradox španělského zdraví: Hispánci ve Spojených státech i Indové, i přes relativně nízké průměrné IQ a sociální postavení ve srovnání s bílými, žijí podstatně déle. Ukázalo se však, že jejich frekvence „špatné“ varianty A byla 0,33.


Existuje něco jako vagální tón, který určuje, jak rychle se tělo může přepnout z jednoho stavu do druhého. Je to zjednodušené, obraz je samozřejmě komplikovanější. Normální tón nervu vagus (dále TBN) je spojen s veselou náladou, odolností proti stresu a od dětství. Tonus ukazuje kvalitu adaptace na měnící se podmínky prostředí. Barbara Fredrickson (na začátku článku), profesorka psychologie na University of North Carolina v Chaple Hill, jedna ze slavných vědkyň v oblasti pozitivní psychologie, navrhla, že vágní tón a pozitivní vlastnosti jsou vzájemně závislé: pokud máte dobrý TBN, pak budete zábavnější a zdravější, a pokud se stanete veselými, zlepšíte svůj tón.


Vágní tón předpovídal v průběhu experimentu změny v sociální propojenosti (vazby a vztahy) a pozitivních (nikoli však negativních) emocích. Čím vyšší to bylo, tím více pozitivních změn bylo přidáno. Ale iu lidí s podprůměrným tónem vzrostly sociální vazby a pozitivní emoce, snížil se počet negativních emocí a zlepšil se tón vagusu..

Výsledkový vzorec naznačuje, že vágní tón je klíčem k osobním zdrojům: řídí množství pozitivních emocí a sociálních vazeb, které každý den zažíváme. Údajně zvyšuje hladinu oxytocinu a snižuje zánět v těle, zlepšuje funkci imunitního systému a posiluje kardiovaskulární systém, zvyšuje ochranu před stresem a produkuje další prospěšné změny zánětu a zánětu. Například: nerv vagus hraje důležitou roli při produkci inzulínu, a tím i při regulaci krevního cukru a pravděpodobnosti cukrovky. Nalezena silná korelace mezi slabým tónem vagusu a úmrtím na kardiovaskulární onemocnění.


Pro kontrolu zánětu je důležitá dostatečná aktivita vagusu. Vagusová kontrola zánětu zabraňuje rozvoji mnoha nemocí spojených se systémovým zánětem, od deprese po Parkinsonovu chorobu. Stimulace vagových eferent je důležitá při provádění protizánětlivé reakce při endotoxickém šoku, lokálním zánětu kůže; modulace aktivity periferních cholinergních receptorů - anafylaxe, výskyt "stresových vředů". Centrální M-cholinergní receptory a účinky neuronálního cholinergního systému se mohou podílet na regulaci aktivity imunitního systému, čímž zprostředkovávají imunomodulační funkce vagus nervus ve vývoji zánětu.


To znamená, že jakákoli stimulace parasympatického nervového systému, vedoucí ke zvýšení hladiny acetylcholinu, potlačuje výše uvedený zánětlivý reflex, včetně autoimunitních procesů? Tento jev se nazývá „Cholinergní kontrola zánětu“.

Acetylcholinové receptory jsou umístěny na povrchu makrofágů produkujících prozánětlivé cytokiny, jako je NFkB nebo TNF, a proto acetylcholin vylučovaný odpovídajícími neurony aktivuje tyto receptory a potlačuje práci makrofágů. Efektorové konce reflexního oblouku, představované cholinergními neurony, jsou rozptýleny široce, ale většina z nich se shromažďuje u bran, kterými cizí antigeny vstupují do těla v široké přední části, tj. v dýchacích cestách a zažívacím traktu. Je snadné zjistit, že zmíněné konce efektoru se shromažďují hlavně v bludném nervu..

Vzrušující nový výzkum také spojuje nervus vagus se zlepšenou neurogenezí a BNF (neurotrofický faktor mozku jako super hnojivo pro vaše mozkové buňky) k „opravě“ mozkové tkáně i skutečné regeneraci v celém těle..


Tým Dr. Kevina Traceyho ukázal, že mozek interaguje přímo s imunitním systémem. Uvolňuje látky regulující zánětlivé reakce, které se vyvíjejí při infekčních a autoimunitních onemocněních. Výsledky laboratorních experimentů a probíhajících klinických studií naznačují, že stimulace nervu vagus může blokovat nekontrolované zánětlivé reakce a uzdravit některá onemocnění, včetně život ohrožující sepse..


Bludný nerv se nachází v mozkovém kmeni a sestupuje z něj do srdce a dále do žaludku. Tracey prokázala, že nerv vagus interaguje s imunitním systémem uvolňováním neurotransmiteru acetylcholinu. Stimulace nervu signalizuje imunitnímu systému, aby zastavil uvolňování toxických markerů zánětu. Identifikace tohoto mechanismu, zvaného „zánětlivý reflex“, byla pro vědce překvapením.

Autoři četli, že nové chápání úlohy nervu vagus v regulaci zánětu umožní lékařům využít přirozené regenerační mechanismy těla a potlačit rozvoj sepse, což zabrání smrti pacientů..

Zdravý tón nervu vagus je indikován mírným zvýšením tepové frekvence při nádechu a jeho snížením při výdechu. Hluboké brániční dýchání - s hlubokým a pomalým výdechem - je klíčem ke stimulaci nervu vagus a ke zpomalení srdeční frekvence, snížení krevního tlaku, zejména za podmínek napětí a tlaku. Vysoký vagální tón je spojen s duševním a fyziologickým zdravím. Naopak nízký tón vagusu je spojen se zánětem, špatnou náladou, osamělostí a dokonce s infarkty..

Jak víte, pilní sportovci mají tendenci mít vyšší tón vagusu, protože se věnují aerobním dechovým cvičením, která vedou ke snížení srdeční frekvence. Zdraví srdce přímo souvisí se stimulací nervu vagus, protože během tohoto nervu je vyvolána produkce látky zvané „látka vagus nervu“ nebo, vědecky řečeno, acetylcholinu. Mimochodem, právě tato látka je prvním neurotransmiterem objeveným vědci..

Nikotin je látka nacházející se v cigaretách a stimuluje činnost vagusu. Přestože kouření má obrovské množství komplikací, v některých případech má stimulace vagusu klinický význam. Nikotin redukuje poruchy pozornosti s hyperaktivitou přímou stimulací vagusů.


Nikotin také snižuje frekvenci a závažnost příznaků řady autoimunitních onemocnění, jako je ulcerózní kolitida a Crohnova choroba. Nespěchejte, abyste začali kouřit. Dále se podíváme na to, jak zvýšit tón vagusu pomocí zdravějších metod.!

Je nevyvratitelným faktem, že kuřáci mnohokrát méně často trpí Parkinsonovou chorobou, o čemž svědčí John Baron, který v této oblasti provedl vědecký výzkum. Kromě něj si tento trend všimli také pracovníci pekingské lékařské školy, kteří rovněž dospěli k závěru, že čím více zkušeností má kuřák, tím nižší je riziko, že bude parkinsonem..

Pokud se touto myšlenkou řídíme, je zřejmé, proč kuřáci někdy méně často trpí idiopatickým parkinsonismem. Faktem je, že receptory acetylcholinu (; 7nAChR) na makrofágech a buňkách mikroglie jsou také aktivovány nikotinem. To znamená, že zavedení nikotinu do těla potlačuje systémový zánět a kompenzuje nedostatečnost vagusu.

Závěr sám o sobě naznačuje, čím více kouříte, tím dál je od vás Parkinson. A pro ty, kteří vůbec nekouřili, je riziko vzniku takové nemoci naopak mnohem větší než u těch, kteří kouřili a přestali kouřit.

Vědci z Washingtonské univerzity navrhli, aby se jedlé rostliny čeledi nočních, ke kterým tabák patří, mohly stát dostupným preventivním opatřením proti Parkinsonově nemoci. Do studijní skupiny bylo zařazeno 490 pacientů, kteří měli Parkinsonovu chorobu poprvé v letech 1992 až 2008, kontrolní skupinu tvořilo 644 zdravých lidí. Vědci pomocí dotazníku zjistili, jak často všichni jedli rajčata, brambory, rajčatový džus a papriky, stejně jako zeleninu, která neobsahuje nikotin. Vzali v úvahu pohlaví, věk, rasu, postoje ke kouření a užívání kofeinu. Ukázalo se, že konzumace zeleniny obecně neovlivňuje vývoj Parkinsonovy choroby, ale naopak jí před ní chrání noční můry. Ze všech nočních stínů mají papriky nejvýraznější účinek a tento účinek je naopak patrný u pacientů, kteří nikdy nekouřili nebo kouřili méně než 10 let. Vědci se domnívají, že kuřáci tento účinek maskují, protože dostávají více nikotinu z cigaret než z jídla..
Autor: Andrei Beloveshkin

Bludný nerv: proč je to důležité a jak jej stimulovat, aby byla psychika v pořádku

Bludný nerv je nejdůležitější nerv, o kterém jste možná nevěděli. Je to také nejdelší a nejsložitější nerv v našem těle..

Hraje klíčovou roli ve spojení mysli a těla.

Zlepšením svého vagusového nervu se stanete nejen fyzicky zdravější, ale také se budete cítit šťastnější a lépe zvládat stres..

Věděli jste, že to, co se děje v mozku, ovlivňuje i váš žaludek??

Vědci zjistili, že toto spojení je obousměrné a to, co se děje v žaludku, má významný dopad na funkci mozku a duševní zdraví..

Komunikace mezi vaším střevem a mozkem je ale vedena vagovým nervem..

Co je vagový nerv a jeho účinek

Název „nerv vagus“ pochází z latiny vagus nervus - bloudivý nerv vagus, protože jeho délka je velmi dlouhá s mnoha větvemi po celém těle.

Bludný nerv je nejdelší z 12 hlavových nervů. Běží z mozkového kmene do zažívacího traktu a přenáší signály do mnoha orgánů, včetně srdce, plic a žaludku, ledvin, sleziny, reprodukčních orgánů a slinivky břišní. Rozvětvuje se také na krk, uši a jazyk..

Nervový vagus aktivuje naše nedobrovolné centrum, parasympatický nervový systém, a řídí nevědomé funkce našeho těla, od udržování konstantní srdeční frekvence po trávení, dýchání a pocení..

Kromě toho reguluje:

rovnováha glukózy v krvi

produkce žluči, slin a testosteronu

řídí chuť a produkuje slzy

hraje důležitou roli v plodnosti a orgasmu u žen.

Jinými slovy, nerv vagus je velmi důležitý pro celkové zdraví a úzce souvisí s nejdůležitějšími orgány a systémy našeho těla..

Emoce jsou také řízeny a zpracovávány vagovým nervem, který spojuje srdce, mozek a žaludek. Proto máme často „motýly v žaludku“, nebo něco cítíme ve střevech.

K poškození vagového nervu může dojít při alkoholismu, cukrovce, virové infekci nebo poranění nervu během operace.

Stres zanícuje nervy spolu s únavou a úzkostí. A dokonce i taková zdánlivě neškodná věc, jako je špatné držení těla, negativně ovlivňuje zdraví nervu vagus..

Vágní nervový tón

Zdraví a funkce tohoto nervu se nazývají vagový tón. Když nervus vagus pracuje podle očekávání, je obvyklé mluvit o vysokém tónu.

S vysokým tonusem nervu vagus má člověk dobré fyzické zdraví, duševní pohodu a odolnost vůči stresu.

Když je práce nervu vagus narušena, znamená to nízký tón..

Pokud máte tendenci být úzkostliví a je těžké se po stresu uklidnit, pravděpodobně máte slabý vagusový tón..

Zde je několik poruch a onemocnění spojených s nízkým tónem vagusu:

Různé druhy závislosti

Obtížné polykání

Jak zkontrolovat tón nervu vagus?

Existuje několik způsobů, jak zkontrolovat vagusový tón. První metoda je poměrně jednoduchá a lékaři ji často používají..

Vzpomeňte si, jak jste byli požádáni, abyste otevřeli ústa a řekli: „Ach...“. Mimo jiné je to jeden ze snadných způsobů, jak zkontrolovat zdraví vašeho vagusového nervu..

Můžete to udělat i doma.

Otevřete ústa doširoka a řekněte: „Aha...“

Podívejte se do úst pomocí zrcadla nebo nechte někoho nahlédnout do úst.

Musíte se podívat na malý jazyk umístěný v zadní části krku. Jazyk by se měl zvednout.

Pokud je tón vagového nervu snížen, uvula se příliš nezvýší.

Můžete také zkusit stisknout spodní část jazyka a otestovat dávivý reflex. Pokud je přítomen reflex, je to dobré znamení. Pokud je zvracení slabé, máte slabý tón..

Lékaři navíc často poslouchají břicho pomocí stetoskopu. Měly by být slyšet dunivé zvuky. Nedostatek šumu označuje nízký tón.

Jak stimulovat nerv vagus?

Jak vidíte, existuje mnoho důvodů, aby váš nervus vagus fungoval správně. Lidé s vysokým tónem vagusu jsou zdravější, šťastnější a odolnější vůči stresu.

Udržování vagusového tónu je stejně důležité jako cvičení a posilování svalů v těle..

Existuje řada způsobů, jak stimulovat nerv vagus k udržení zdravého tónu. I když se vám některé z nich mohou zdát neobvyklé, všechny byly vědecky podložené..

1. Proveďte kontrastní sprchu

Vystavení chladu, jako jsou studené sprchy a mytí obličeje studenou vodou, stimuluje nervus vagus.

Studie ukázaly, že když si naše tělo zvykne na chlad, aktivuje parasympatický nervový systém a zvyšuje tón tohoto důležitého nervu..

Pravidlem je zakončit sprchu studenou sprchou s vodou po dobu 30 sekund a brzy si všimnete, jak se cítíte lépe a zdravěji..

Případně můžete jednoduše namočit obličej do studené vody..

2. Kloktadlo

Dalším domácím prostředkem na snížení tonusu nervu vagus je oplachování vodou. To stimuluje svaly v zadní části krku, které používáte k kloktání..

Stažením těchto svalů aktivujete nervus vagus a zažívací trakt. Před polknutím vody zkuste kloktat.

3. Cvičte hluboké a pomalé dýchání

Během záchvatů paniky a úzkosti se naše dýchání velmi často ztrácí. Proto je tak důležité naučit se správně dýchat..

Hluboké a pomalé dýchání snižuje úzkost a aktivuje parasympatický nervový systém.

Většina lidí se nadechne asi 10-14 dechů za minutu..

Snížením počtu na 6 dechů za minutu výrazně snížíte hladinu stresu..

Zhluboka dýchejte z bránice. Při bránicovém dýchání by se vaše břicho mělo rozšířit a výdech by měl být dlouhý a pomalý. Tímto způsobem je stimulován nerv vagus a dosáhnete stavu úplné relaxace..

4. Zpívejte více

Nervový váček je spojen s hlasivkami a svaly v zadní části krku. Zpívání, broušení rytmu, zpívání manter, to vše tyto svaly zapíná a zvyšuje variabilitu srdeční frekvence.

Zpěv, zejména unisono (například ve sboru), je zvláště účinný při stimulaci nervu vagus.

Navíc, když zpíváte, v těle stoupá hladina oxytocinu, hormonu lásky. Pokud tedy duše požádá o zpěv, neměli byste se omezovat.

5. Dopřejte si masáž

Masáž konkrétních oblastí těla má příznivý účinek na celé tělo a na zdraví nervu vagus.

Například masáž krku, kde se nachází sinus krční tepny, pomáhá snižovat křeče a masáž nohou uklidňuje srdeční frekvenci a snižuje krevní tlak.

Můžete se masírovat pomocí speciálních masérů, válečků, tenisového míčku nebo vlastních rukou.

6. Chatujte a více se smějte.

Každý ví, že komunikace a smích snižují hladinu klíčových stresových hormonů. Ale je to také skvělý přírodní lék, který dává spoustu pozitivních emocí a zlepšuje tón nervu vagus..

Výzkum ukázal, že smích zvyšuje variabilitu srdeční frekvence a zlepšuje náladu. A stimulace nervu vagus může vést k smíchu jako vedlejšímu účinku, který potvrzuje jejich spojení a vzájemný vliv..

Rada je jednoduchá: komunikujte s přáteli častěji, i když to bude velmi úzký okruh přátel, a nabíjejte pozitivní emoce..

7. Cvičte jógu a tai chi

Jóga, Tai Chi, Qigong, Pilates zvyšují aktivitu nervu vagus a parasympatického systému obecně.

Vědci z Harvardské lékařské školy zjistili, že jóga zvyšuje hladinu GAMT (kyselina gama-aminomáselná), neurotransmiteru, který má uklidňující účinek.

To je obzvláště užitečné pro osoby trpící depresí a úzkostí..

8. Nezapomeňte na fyzickou aktivitu.

Cvičení zvyšuje hladinu růstového hormonu, pomáhá předcházet duševnímu úpadku a také stimuluje vagový nervový tón. Blahodárně působí na funkci mozku a příznivě působí na duševní zdraví..

Odborníci doporučují pravidelnou fyzickou aktivitu jako nejdůležitější prostředek k udržení zdraví mozku. To může být:

Silová cvičení 1-4krát týdně

Interval intenzivního joggingu 1–2krát týdně

Chůze 30-60 minut denně

Můžete si také vybrat jakékoli jiné formy fyzické aktivity, které se vám líbí a které můžete pravidelně dělat..

9. Přerušovaný půst

V poslední době přibývá důkazů o výhodách přerušovaného půstu..

Výzkum ukazuje, že omezení kalorií a krátkodobé hladovění stimulují hladiny růstového hormonu, pomáhají vyrovnat se s rozptýlením a sníženou mentální funkcí.

Aktivuje také parasympatický nervový systém a vagový tón..

Nejlepším způsobem, jak vyzkoušet přerušovaný půst, je jíst večeři v 18:00, potom už nic nejíst a potom snídat o 12-14 hodin později..

10. Pozitivní myšlení

Udržování zdravých vztahů s ostatními má také pozitivní vliv na zdraví nervu vagus..

Zároveň jsou lidé s dobrým vagusovým tónem altruističtější a mají harmoničtější vztahy s ostatními..

Ve studii publikované v časopise Psychological Science byli účastníci požádáni, aby na ostatní soucitně mysleli tichým opakováním pozitivních frází o blízkých..

Ve srovnání s kontrolní skupinou měli ti, kteří se oddávali pozitivním odrazům, více emocí, jako je mír, radost a naděje. Pozitivní myšlenky také zlepšily variabilitu srdeční frekvence a tón vagusu.

Podobný účinek byl pozorován v případě meditace..

11. Spánek na pravé straně

Je zajímavé, že poloha těla během spánku také ovlivňuje fungování nervu vagus..

Nejlepším místem k jeho stimulaci je spánek na pravé straně..

Výzkum ukázal, že spánek na pravé straně zvyšuje variabilitu srdeční frekvence a aktivuje vagový nerv. Současně leží na zádech nejhorší poloha pro stimulaci vagového nervu..

12. Zahrňte správná jídla

Adekvátní výživa ovlivňuje v neposlední řadě zdraví nervu vagus. Mastná, smažená, kořeněná jídla a rychlá jídla snižují citlivost nervu vagus.

Zlepšení trávení může zlepšit vaše duševní zdraví..

Zde je to, co musíte zahrnout do své stravy ke stimulaci nervu vagus:

 • Probiotika

Nervový vagus je úzce spojen s naším zažívacím systémem, odkud vysílá signály do mozku.

Zdravá mikroflóra současně zlepšuje fungování nervu vagus, snižuje produkci stresových hormonů a pozitivně ovlivňuje receptory kyseliny gama-aminomáselné v mozku..

Pijte více fermentovaných mléčných výrobků, jako je kefír a přírodní jogurt, abyste uklidili svou mikroflóru.

Obzvláště prospěšná jsou probiotika Lactobacillus Rhamnosus a Bifidobacterium Longum..

Zinek je nezbytným minerálem pro duševní zdraví, zejména pro osoby se zvýšenou úzkostí.

Předpokládá se, že asi 2 miliardy lidí na celém světě trpí nedostatkem zinku a šest různých studií ukázalo, že nedostatek zinku poškozuje mozkové funkce u dětí a dospělých..

Za nejlepší zdroj zinku se považuje hovězí maso, dýňová semínka, kešu oříšky, houby a špenát..

 • Omega-3 mastné kyseliny

Omega-3 mastné kyseliny jsou esenciální tuky, které si vaše tělo nedokáže samo vyrobit.

Vyskytují se hlavně v rybách a jsou nezbytné pro normální elektrickou funkci mozku a nervového systému..

Omega-3 pomáhají předcházet duševnímu úpadku a zlepšují vagusový tón a aktivitu.

Nervus vagus

Přehled o tom, kde se nachází nerv vagus

Z mozku odchází z lebky 12 párů hlavových nervů. Vagusový nerv je desátý pár a dostal své jméno díky fermentaci v celém těle a rozšířené distribuci. Anatomie nervového systému naznačuje, že vagový nerv má složitou strukturu, dva kmeny a je nejdelší. Obrázky jasně ukazují, že jeho jádra jsou umístěna po celé délce vagusu..

Patogeneze

Kmen motoru vagusového nervu je nejčastěji postižen infekcí. Souběžně jsou do patologického procesu zapojeny také další lebeční nervy:

 • přesměrování;
 • obličeje;
 • okulomotor;
 • glossofaryngeální.

Schéma průchodu pravého vagusového nervu

Patologie se nejčastěji vyskytuje u poliomyelitidy, akutní formy demyelinizace polyneuropatie Guillain-Barré a záškrtu.

Klasifikace

Části těla, které Nervus vagus pokrývá:

 • Vedoucí oddělení. Nervové plexy sem vstupují okamžitě po opuštění lebky. Tato část je zodpovědná za inervaci mozkových plen v lebce a zadní stěně vnějšího zvukovodu poblíž spánkové kosti..
 • Cervikální oddělení. Nervová vlákna se nacházejí ve svalové tkáni hlasivek, hltanu, uvule a měkkého patra. Nervová zakončení částečně pronikají do sliznic epiglottis, hltanu, kořene jazyka a také do štítné žlázy.
 • Část hrudníku. Nerv prochází otvorem v bránici a tvoří nervové plexy: jícnový, plicní a srdeční.
 • Břišní část. Nervou v membráně cestuje dolů po jícnu a cestuje do slinivky břišní, jater a žaludku..

Nervus vagus se skládá ze 3 typů vláken:

 • Citlivý. Tato vlákna se nacházejí v ušním bubínku, zvukovodu a výstelce mozku. Jsou schopni přijímat a přenášet informace.
 • Motor. Tato vlákna se používají k provedení příkazu, který se vytvoří v mozku po zpracování informací. Nachází se v hltanu, hrtanu a jícnu.
 • Vegetativní. Tento typ vlákniny je zodpovědný za stabilní fungování endokrinních žláz, vnitřních orgánů, lymfatických a oběhových systémů. Nachází se ve střevech, srdečním svalu, žaludku, hladkých svalech dýchacího systému, jícnu.

Příčiny

Správné fungování nervu vagus je nesmírně důležité, protože s jeho patologií:

 • práce trávicího traktu, dýchacího systému, srdečního svalu a vnitřních sekrečních žláz je narušena;
 • zhoršená regulace krevního tlaku.

Abnormální fungování orgánů inervovaných vagem vede k:

 • svírání nervových vláken;
 • zánětlivé procesy;
 • podráždění;
 • poškození nervových vláken.

Patologické změny lze pozorovat jak v lebeční dutině, tak na periferní části vagového nervu. Intrakraniální příčiny:

Extrakraniální, periferní příčiny:

 • otrava, intoxikace;
 • infekční nemoci (sinusitida, úplavice);
 • endokrinní patologie;
 • chronický alkoholismus;
 • traumatické poranění;
 • novotvary.

Příznaky vagového nervu

Klinický obraz do značné míry závisí na příčině problému, místě a stupni poškození. S extrakraniálními lézemi jsou pokryty všechny 3 typy vagusových vláken a důsledky mohou být extrémně závažné:

 • ochrnutí dvou kmenů nervu vagus;
 • částečná dysfunkce orgánů;
 • fatální výsledek.

Příznaky naznačující poškození vagusu:

 • výskyt chrapotu a porušení zabarvení hlasu;
 • porucha polykání;
 • průjmový syndrom nebo naopak zácpa;
 • změna srdeční frekvence;
 • respirační dysfunkce.

Zánět nervu vagus

Klinický obraz závisí na lokalizaci postižené oblasti:

 • Oblast hlavy: migréna, bolest hlavy, závratě, ztráta sluchu.
 • Krční páteř: potíže s polykáním, změna výslovnosti slov, zabarvení hlasu, porucha reflexu kašle.
 • Hrudník: bolest na hrudi, dýchací potíže.
 • Břicho: zácpa, zvracení, průjmový syndrom, poruchy trávení.

Tón

Autonomní nervový systém zahrnuje sympatická vlákna a parasympatická nervová vlákna, která vyrovnávají jejich práci. Zdravý tón je určen jejich normální interakcí. Známky správného fungování autonomního nervového systému:

 • mírné zvýšení pulzu po vdechnutí a jeho snížení po výdechu;
 • dobrá, dobrá nálada;
 • schopnost ovládat své emoce ve stresových situacích.

V důsledku poškození vagového nervu trpí autonomní nervový systém, příznaky neurastenie se objevují, když jsou v práci narušena parasympatická vlákna n. Vagus:

 • podrážděnost a vznětlivost se sníženým tónem;
 • apatie a letargie se zvýšeným tónem.

Podráždění

Při podráždění autonomních vláken vagusového nervu jsou pozorovány vážné poruchy v práci vnitřních orgánů. Co parasympatická vlákna dělají:

 • zpomalit srdeční rytmus;
 • rozšířit lumen krevních cév;
 • stimulovat sekreci břišních žláz;
 • snížit kontraktilitu tkáně hladkého svalstva průdušek;
 • vyvolat reflexní kašel jako obrannou reakci.

Dráždění parasympatických vláken vede ke zvýšené práci endokrinních žláz, stimulaci střevní motility. Nadměrná produkce žaludeční šťávy může vést k peptickému vředu zažívacího traktu a se zvýšenou peristaltikou se vyvíjí průjmový syndrom. V důsledku podráždění nervů může dojít k záchvatu udušení v důsledku bronchospasmu..

Vágový nerv a arytmie

Patologická práce kardiovaskulárního systému může být spojena s poškozením vagového nervu. Možné poruchy rytmu:

Parasympatický nervový systém se aktivuje v noci, což vysvětluje registraci poruch rytmu během spánku, v noci. Pacienti si stěžují na dušnost, nepohodlí na hrudi. Když je vagový nerv poškozen, puls a krevní tlak se snižují. Při inhibici parasympatických vláken je pozorován opačný obraz.

Gastrokardiální syndrom

Koncept zahrnuje soubor změn v práci kardiovaskulárního systému, které mají reflexní povahu a nastávají, když jsou vzrušeny receptory žaludku a jícnu, které jsou citlivé na chemické a mechanické vlivy. Záchvaty se vyvíjejí v důsledku podráždění vagusu se zvýšeným břišním tlakem spojeným s přetečením žaludku.

Klinický obraz sestává ze symptomů, které se podobají infarktu. Diagnostické vyhledávání je zaměřeno na vyloučení onemocnění kardiovaskulárního systému a identifikaci onemocnění trávicího traktu, které mohou být příčinou Remheldova syndromu. Terapie spočívá v užívání sedativ, antispazmodik a zahrnuje psychoterapii.

Analýzy a diagnostika

Klíčem k úspěšné léčbě je včasná návštěva lékaře, správná diagnóza a výběr adekvátní terapie. Počáteční vyšetření provádí neurolog. Klíčové body, na které je třeba dávat pozor při zkoumání:

 • poloha uvuly (charakteristická je odchylka k nepostižené straně);
 • vyšetření měkkého patra (povislá charakteristika).

Pomocí sklenice vody se hodnotí funkce polykání: pokud je vagus poškozen, během polykání se objeví kašel. Další, ale povinné metody průzkumu:

 • EKG;
 • radiografie;
 • laryngoskopie s hodnocením funkčního stavu hlasivek;
 • MRI.

Léčba vagových nervů

Pozitivní výsledek léčby je dosažen stanovením skutečné příčiny patologie a jejím odstraněním. V některých případech je pozitivní dynamika pozorována po plazmaferéze - postupu čištění krve. Dobrého účinku je dosaženo také po elektrické stimulaci nervu - postup pro směrování dynamického proudu do oblasti bolesti - do vagusového nervu.

Testování na téma "Nervový systém"

Alexander Myasnikov odpoví na otázky uživatelů projektu „Infourok“

Budeme analyzovat vše, co vás znepokojuje.

19. června 2020 19:00 (moskevského času)

 • všechny materiály
 • Články
 • Vědecké práce
 • Video lekce
 • Prezentace
 • Abstraktní
 • Testy
 • Pracovní programy
 • Jiné metodické. materiály
 • Militsa Natalya Vitalievna Napsat 991 05/21/2018

Číslo materiálu: DB-1619287

 • Biologie
 • 8. třída
 • Testy

Přidejte materiály o autorských právech a získejte ceny z Info-lekce

Týdenní prize pool 100 000 RUB

  20. 5. 2018 159
  20/20/2018 204
  19. 5. 2018 582
  17.05.2018 173
  17.05.2018 351
  17. 5. 2018 550
  16. 5. 2018 1866
  16. 5. 2018 678

Nenašli jste, co jste hledali?

Zajímají vás tyto kurzy:

Zanechte svůj komentář

 • O nás
 • Uživatelé stránek
 • FAQ
 • Zpětná vazba
 • Podrobnosti o organizaci
 • Naše bannery

Všechny materiály zveřejněné na webu jsou vytvářeny autory webu nebo zveřejňovány uživateli webu a jsou prezentovány na webu pouze pro informaci. Autorské právo k materiálům náleží jejich autorům. Částečné nebo úplné kopírování materiálů webu bez písemného souhlasu správy webu je zakázáno! Redakční názor se může lišit od názorů autorů.

Odpovědnost za řešení veškerých sporů týkajících se samotných materiálů a jejich obsahu přebírají uživatelé, kteří zveřejnili materiál na webu. Redaktoři webu jsou však připraveni poskytnout všechny druhy podpory při řešení jakýchkoli problémů souvisejících s prací a obsahem webu. Pokud si všimnete, že materiály jsou na tomto webu používány nelegálně, informujte o tom správu webu prostřednictvím formuláře pro zpětnou vazbu.

Tam, kde se v těle potuluje Nervus Vagus

Udržuje tlukot srdce a potí se. Pomáhá mluvit a vyvolává zvracení. Je to vagový nerv a je to informační dálnice, která spojuje mozek s orgány v celém těle..

Vše o nervu vagus

V latině je vagovým nervem Nervus Vagus. Vagus je latina pro „putování“. A tento nerv rozhodně ví, jak se „toulat“. Táhne se od mozku až po samotný trup.

Během cesty se dotýká klíčových orgánů, jako je srdce a žaludek. Dává vagovému nervu kontrolu nad širokou škálou tělesných funkcí..

Bludný nerv, nazývaný také „10 hlavových nervů“, je nejdelší, nejvíce rozvětvený a komplexní ze všech hlavových nervů (a možná nejméně studovaných).

Většina hlavových nervů - 12 velkých nervů, které opouštějí mozkovou základnu - zasahuje pouze do několika částí těla. Mohou ovládat vidění, sluch nebo vjem jednoho prstu na jejich tváři. Nervový nerv však hraje desítky rolí. A většina z nich jsou funkce, na které jste nikdy nepomysleli, od pocitu uvnitř ucha až po svaly, které člověku pomáhají mluvit..

Nervus vagus začíná v prodloužené míše. Toto je nejnižší část mozku a nachází se těsně nad místem, kde se mozek spojuje s míchou. Ve skutečnosti jsou to dva velké nervy - dlouhá vlákna složená z mnoha menších buněk, které posílají informace do celého těla. Jeden na pravé straně prodloužené míchy, druhý na levé straně. To znamená, že ve skutečnosti existují dva vágní nervy.

„Vypadá to, že každý rok výzkumník najde nový orgánový nebo tělesný systém, se kterým tento nerv interaguje,“ píše Tiffany Field, MD a ředitelka Institutu pro výzkum hmatu na Lékařské fakultě University of Miami..

Field také poukazuje na to, že větve vagusového nervu jej spojují, včetně obličejových svalů, stejně jako hlasivek..

"Víme, že lidé trpící depresí mají sníženou aktivitu nervů vagus, a to je spojeno s vyhlazením intonace v řeči a méně aktivní mimikou," vysvětluje. Další větev nervu vagus vstupuje do zažívacího traktu, kde je snížená aktivita nervu vagus spojena se zpomalenou gastrointestinální motilitou, která narušuje správné trávení a způsobuje onemocnění, dodává Field..

Z prodloužené míchy cestuje nerv vagus nahoru, dolů a kolem těla. Dosahuje například vnitřku ucha. Nerv dále pomáhá řídit svaly v hrtanu. Toto je část krku, která obsahuje hlasivky. Od zadní části krku až po samý konec tlustého střeva se části nervu jemně obtočí kolem každého z těchto orgánů. Dotýká se také močového měchýře a srdce.

Díky této dlouhé dráze má nerv v těle mnoho funkcí, včetně:

 • Odpovědný za inervaci sliznice hltanu a hrtanu, vnějšího zvukovodu, lebeční fossy.
 • Inervuje plíce, střeva, jícen, žaludek a srdce.
 • Odpovídá za pohyb patra, hltanu, hrtanu a jícnu.
 • Má vliv na produkci žaludeční šťávy a sekreci slinivky břišní.

Role tohoto nervu je různá:

 • v uchu zpracovává smysl pro dotek a dává někomu vědět, jestli je něco v jeho uchu,
 • v krku vagový nerv ovládá svaly hlasivek (to umožňuje lidem mluvit),
 • také řídí pohyb zadní části krku a je zodpovědný za dávivý reflex, může vyvolat zvracení (nejčastěji tento reflex jednoduše pomáhá zabránit vstupu předmětů do krku).

Dále dolů, vagový nerv obklopuje trávicí trakt, včetně:

 • jícen,
 • žaludek,
 • tlustého střeva a tenkého střeva.

Řídí peristaltiku - vlnovou kontrakci svalů, které pohybují potravou střevem.

Ve většině případů by bylo snadné ignorovat nerv vagus. To je velká část toho, co se nazývá parasympatický nervový systém. Informace z těla mohou nejen změnit způsob, jakým mozek ovládá nervy vagusu, ale mohou také ovlivnit mozek samotný. Tyto výměny informací zahrnují signály ze střeva.

Bakterie ve střevě mohou produkovat chemické signály. Mohou působit na nerv vagus a přenášet signály zpět do mozku. Může to být jeden ze způsobů, jak mohou bakterie ve střevě ovlivnit náladu. Ukázalo se, že přímá stimulace nervu vagus je prospěšná při léčbě některých případů těžké deprese.

Jaké jsou příčiny problémů s nervy vagus?

Porušení funkce vagusového nervu se může vyvinout v přítomnosti následujících důvodů a faktorů:

 • zranění, při kterých byla ovlivněna část vagusového nervu (možná narušení průchodu signálů z mozku do orgánu);
 • chirurgický zákrok, v důsledku čehož se vagus dotkl nebo byl narušen;
 • zvýšená hodnota cukru v krvi narušuje stav a průchodnost cév (v důsledku toho se zhoršuje zásobování krví a aktivita nervových buněk);
 • přítomnost infekce v dýchacích cestách (zánětlivý proces v tomto systému může způsobit nástup zánětu v nervových tkáních);
 • chronické patologie (HIV, tuberkulóza, chronická bronchitida). V důsledku trvání onemocnění se v těle hromadí toxiny, které otravují tělo a způsobují vývoj zánětlivých procesů v tkáních i v nervových buňkách;
 • časté zneužívání alkoholických nápojů (alkoholické toxiny mají především škodlivý účinek na buňky nervového systému);
 • nemoci infekční povahy v mozku (meningitida, encefalitida). Patologie narušují přenos signálu a také těžce otrávují mozek toxiny;
 • autoimunitní patologie (Parkinsonova choroba, epilepsie, roztroušená skleróza). U těchto onemocnění dochází k poruše v hlavních systémech těla (imunitní, nervové);
 • otrava kovy a chemikáliemi (vyvolávají vedení impulsů nervovými buňkami a také způsobují těžkou otravu);
 • přítomnost rozsáhlých hematomů v oblasti nervového průchodu (krevní sraženiny narušují přívod krve v této oblasti a mohou způsobit rozvoj zánětlivého procesu);
 • nádorové procesy v mozku benigní nebo maligní povahy;
 • pravidelné zvyšování indexu intrakraniálního tlaku;
 • silné emocionální zážitky, dlouhodobý stres;
 • hormonální nerovnováha v dospívání, při nošení dítěte nebo během menopauzy.

Neuralgie (zánět vagusu)

Chcete-li zjistit příčiny neuralgie, musíte pochopit, které oddělení bylo ovlivněno, a může se projevit následujícími příznaky:

Místo lokalizace zánětuPříznaky patologie
HlavaNáhlý a nepřiměřený výskyt silných bolestí hlavy a závratí
Pocit nepohodlí v oblasti uší
Snížená kvalita sluchu
KrkPoruchy polykání, pocit uvízlého jídla v krku
Porucha řeči, možné chrapot
Zhoršení dýchacího procesu
HruďBolest na hrudi a nepohodlí
Porušení rytmu dýchání a reflex kašle
Nepravidelné kontrakce hlavního srdečního svalu
PobřišniceNepohodlí a nepohodlí v břišní oblasti
Náhlé dávení nebo škytavka
Nedostatek stolice nebo průjem

Neurastenie (podráždění nervu vagus)

Neurastenie je podráždění určitých buněk vagusu v důsledku zúžení v důsledku poranění nebo otoku kterékoli z jeho částí

Známky sevřených vagových nervových buněk:

 • bolest v krku při jídle (při absenci známek zánětu sliznice hrtanu);
 • zvýšený reflexní kašel;
 • silná slabost následovaná závratí;
 • zvýšená produkce sekrecí v žaludku a slinivce břišní;
 • zrychlení pohybu potravy trávicím traktem (v důsledku toho nemá jídlo čas na úplné trávení a tělu chybí potřebné živiny);
 • porušení rytmu srdečních kontrakcí a dýchacího procesu;
 • v důsledku expanze krevních cév dochází ke snížení tlaku.

V důsledku uvolnění stresu je činnost orgánů stabilizována..

Léky na léčbu problémů nervů vagus

Vagusový nerv obnovuje průchod impulzů po absolvování komplexní terapie ošetřujícím lékařem k odstranění hlavní příčiny.

Druhy a názvy léků používaných v terapii:

K odstranění zánětlivého procesu jsou předepsány hormonální látky

Název léků a forma jejich uvolňováníVěková omezeníPravidla přijetí a průběh léčbyPoznámky
Prednisolon (tablety)V dětství používejte pouze pod dohledem odborníkaPro dospělé až do 30 mg denně. Pro děti do 2 mg denně. Trvání léčby určuje lékař.Lék je také dostupný ve formě masti (nepoužívá se k odstranění této patologie) a ve formě injekčního roztoku. Je předepsán pro těžké formy patologie.
Dexamethason (tablety a injekce)Do 18 let není přidělenoPrůběh léčby a dávkování jsou předepsány individuálně, podle indikací.Má velký seznam kontraindikací a vedlejších účinků. Před použitím si musíte přečíst.
Hydrokortison (tablety a prášek pro injekční roztok)Schváleno pro použití po 12 letechOšetření se provádí pod dohledem odborníka. Dávka a průběh se mohou lišit podle dynamiky terapie.Vyrábí se také ve formě krému a mastí. Nelze použít pro tuto léčbu.

Sedativní léky

Valocordin (kapky k perorálnímu podání)Po 18 letech20 kapek 3x denně. Délka léčby se vybírá individuálně.Droga ovlivňuje práci srdce. Snižuje indikátor tlaku.
Nervoflux (čaj)Možnost použití v dětství je projednána s ošetřujícím specialistouNapařte 1 sáček ve 150 ml vody. Konzumujte 3x denně. Délka léčby se nastavuje individuálně.Má přírodní složení. Kontraindikace, možná alergická reakce.
Alora (sirup, tablety)Po 3 letech jako sirup. Po 12 letech ve formě tabletUžívejte 1 tabletu 3x denně. Dávkování sirupu se provádí podle věku. Průběh terapie je stanoven podle dynamiky léčby.Navíc pomáhá eliminovat křeče a příznaky bolesti.

Normalizovat trávení a snížit produkci žaludeční kyseliny

Proserin (granule a injekční roztok)Nemá věkovou hraniciDávkování a průběh jsou vybírány individuálně.V dětství se doporučuje užívat orálně ve formě granulí (lze je rozpustit ve vodě).
Neuromidin (tablety a injekce)Po 14 letech1 tableta 3x denně po dobu nejméně 14 dnů a ne déle než 60 dnů. Dávka roztoku se vybírá individuálně.Injekce se používají pro závažné patologické stavy.
Pankreatin (tablety)Žádná věková omezení1–2 tablety 1–2krát denně. Kurz je vybrán podle dynamiky léčby.V dětství se tableta doporučuje rozdrtit a smíchat s vodou.

Vitaminové komplexy s vitaminem "B" ve složení

Milgamma (injekční roztok)Po 18 letechIntramuskulárně injikováno ve 2 ml 1krát denně po dobu 10 dnů.Lék je podáván pouze zdravotnickým personálem. Doma se nedoporučuje.
Neuromultivitida (tablety)Po 12 letechUžívejte 1 tabletu 3x denně po dobu nejvýše 4 týdnů.Obsahuje málo toxické složky, proto je užíván pod dohledem odborníka.
Pentovit (tablety)Po 12 letechUžívejte 2-4 tablety 3x denně. Doba trvání 3-4 týdny.V případě potřeby může být předepsán v dětství pod dohledem lékaře. Dávka se volí individuálně.

K odstranění alergické reakce

Difenhydramin (tablety a injekce)V dětství se použití nedoporučujeTablety se užívají třikrát denně po dobu 15 dnů. Dávka se volí individuálně.Injekce jsou předepsány pro těžké formy patologie.
Suprastin (tablety a injekční roztok)Po 3 letech1 tableta dvakrát denně.Ve formě injekcí se používá při závažných alergiích. Dlouhodobé užívání léku je kontraindikováno. Používá se k jednorázové eliminaci alergické reakce.
Zodak (tablety, sirup, kapky)Tablety po 6 letech. Sirup po 2 letech. Kapky po roce.Dávkování a průběh jsou vybírány individuálně.Povolené dlouhodobé využívání finančních prostředků až do 60 dnů.

Sorbenty se používají k odstranění toxinů

Polysorb (prášek)Nemá věkovou hraniciDávka se volí podle hmotnostní kategorie. Recepční kurz 10-14 dní.Delší užívání vyvolává rozvoj zácpy.
Filtrum (tablety)Žádná věková omezeníV závislosti na věku je předepsán v přípravku & frac14 nebo 3 tablety třikrát denně. Kurz 5-20 dní.Může zhoršit vstřebávání vitamínů.
Smecta (prášek)Od narozeníDávka se upravuje podle hmotnosti. Doba léčby není delší než 3 dny.Vyvolává rozvoj zácpy.

Protizánětlivé léky

Meloxicam (tablety, čípky a injekční roztok)Po 15 letechDávkování a průběh se volí podle indikací.Narušuje fungování trávicího traktu a nervového systému.
Nise (gel, tablety)Po 5 letechDávkování může předepsat pouze odborník. Nelze použít déle než 14 dní.Lék silně narušuje činnost jater. Používejte, pouze pokud je to uvedeno. Má vysokou účinnost.

Foto: chronosclinica. com.br

Pokud chcete dostávat provozní komentáře a novinky, vložte Pravda.Ru do svého informačního proudu:

Přidejte Pravda.Ru ke svým zdrojům v Yandex.News nebo News.Google

Také vás rádi uvidíme v našich komunitách na VKontakte, Facebook, Twitter, Odnoklassniki.